Státní podniky a příspěvkové organizace

Státní podniky a příspěvkové organizace Ministerstva obrany jsou řízeny odborem řízení organizací, který je podřízen náměstkovi pro řízení sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany.

Státní podniky a příspěvkové organizace MO mohou samostatně vyhlašovat veřejné zakázky a publikovat zadání na svých internetových stránkách.

Státní podniky, jejichž je MO zakladatelem:

 • VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína

internetová adresa: www.vop.cz
Adresa ID datové schránky: rkga8r5

 • LOM PRAHA, s. p.

internetová adresa: www.lompraha.cz
Adresa ID datové schránky: drpizqr

 • Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

internetová adresa: www.vls.cz
Adresa ID datové schránky: bjds93z

 • Vojenský technický ústav, s. p.

internetová adresa: www.vtusp.cz
Adresa ID datové schránky: 7jckvi2

 • Vojenský výzkumný ústav, s. p.

internetová adresa: www.vvubrno.cz
Adresa ID datové schránky: n62kuhr


Příspěvkové organizace:

 • Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p.o.

internetová adresa: www.vlrz.cz
Adresa ID datové schránky: q6fwimp

 • Ústav leteckého zdravotnictví Praha, p.o.

internetová adresa: www.ulz.cz
Adresa ID datové schránky: ufghx89

 • Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o.

internetová adresa: www.uvn.cz
Adresa ID datové schránky ÚVN: b8mtp8k

 • Vojenská nemocnice Brno, p.o.

internetová adresa: www.vnbrno.cz
Adresa ID datové schránky: abkpz5n

 • Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.

internetová adresa: www.vnol.cz
Adresa ID datové schránky: mdasj3u

 • Armádní Servisní, p.o. ve zkratce AS-PO

internetová adresa: http://www.as-po.cz
Adresa ID datové schránky: dugmkm6

 • Handball club DUKLA Praha, p.o.

internetová adresa: http://hcduklapraha.cz/
Adresa ID datové schránky: tqjhd78

 • Volejbalový klub DUKLA Liberec, p.o.

internetová adresa: http://www.vkdukla.cz/
Adresa ID datové schránky: 54b4im6

 • CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu), p.o.

internetová adresa: http://www.casri.cz/
Adresa ID datové schránky: pssgyf9


Související odkaz:

 • Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

internetová adresa: http://www.aobp.cz


8. října 2018