Státní podniky

Státní podniky Ministerstva obrany ČR jsou řízeny odborem řízení organizací, který je podřízen náměstkovi pro řízení sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany.

Státní podniky MO mohou samostatně vyhlašovat veřejné zakázky a publikovat zadání na svých internetových stránkách.

Státní podniky, kterých je MO zakladatelem:

  • VOP CZ, s.p., Šenov u Nového Jičína

internetová adresa: www.vop.cz
Adresa ID datové schránky: rkga8r5

  • LOM PRAHA, s. p.

internetová adresa: www.lompraha.cz
Adresa ID datové schránky: drpizqr

  • Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

internetová adresa: www.vls.cz
Adresa ID datové schránky: bjds93z

  • Vojenský technický ústav, s. p.

internetová adresa: www.vtusp.cz
Adresa ID datové schránky: 7jckvi2

  • Vojenský výzkumný ústav, s. p.

internetová adresa: www.vvubrno.cz
Adresa ID datové schránky: n62kuhrSouvisející odkaz:

  • Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

internetová adresa: http://www.aobp.cz


20. května 2018