Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace Ministerstva obrany jsou řízeny odborem řízení organizací, který je podřízen náměstkovi pro řízení sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany.

Příspěvkové organizace:

  • Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p.o.

internetová adresa: www.vlrz.cz
Adresa ID datové schránky: q6fwimp

  • Ústav leteckého zdravotnictví Praha, p.o.

internetová adresa: www.ulz.cz
Adresa ID datové schránky: ufghx89

  • Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o.

internetová adresa: www.uvn.cz
Adresa ID datové schránky ÚVN: b8mtp8k

  • Vojenská nemocnice Brno, p.o.

internetová adresa: www.vnbrno.cz
Adresa ID datové schránky: abkpz5n

  • Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.

internetová adresa: www.vnol.cz
Adresa ID datové schránky: mdasj3u

  • Armádní Servisní, p.o. ve zkratce AS-PO

internetová adresa: http://www.as-po.cz
Adresa ID datové schránky: dugmkm6

  • Handball club DUKLA Praha, p.o.

internetová adresa: http://hcduklapraha.cz/
Adresa ID datové schránky: tqjhd78

  • Volejbalový klub DUKLA Liberec, p.o.

internetová adresa: http://www.vkdukla.cz/
Adresa ID datové schránky: 54b4im6

  • CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu), p.o.

internetová adresa: http://www.casri.cz/
Adresa ID datové schránky: pssgyf9


20. května 2018