Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Zřízení schránky a adresy elektronické pošty:
 > prosetrovatelMO@army.cz  <

Zřízení schránky a adresy elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. je na Ministerstvu obrany jako služebním úřadu zřízena schránka a adresa elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu služby, práce nebo veřejné funkce.

Schránka pro oznámení v listinné podobě se nachází v sídle státního tajemníka v Ministerstvu obrany, náměstí Svobody 471/4, 161 01 Praha 6 (budova MO-A). Je umístěna bezprostředně za vstupními dveřmi hlavního vchodu vpravo a je označena takto: OZNÁMENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ.

 


Schránka elektronické pošty pro státní zaměstnance Ministerstva obrany k podávání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Prošetřovateli oznámení jsou: JUDr. František Kubalík, Mgr. Lucie Vítová.

 

Schránka elektronické pošty pro státní zaměstnance Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k podávání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Prošetřovatelem oznámení je: Ing. Richard M. Sicha.

 


1. září 2018