Odbor inspekce ministra

Odbor inspekce ministra

Odbor inspekce ministra je nejvyšším a nezávislým kontrolním orgánem Ministerstva obrany odpovědným za odborné řízení, koordinaci a provádění vnitřní kontroly v resortu obrany a na základě pověření ministra i dalších kontrol.

V čele odboru inspekce ministra stojí ředitel:

tel.: 973 200 321
e-mail: dusatkov@army.cz

Asistentka ředitele:
tel.: 973 200 387

Odbor inspekce ministra se člení na pět oddělení kontroly.

K posílení ochrany lidských práv v resortu Ministerstva obrany byla v roce 1997 zřízena pozice hlavního inspektora ochrany lidských práv, kterou vykonává Mgr. Lenka Marečková,
e-mail: ombudsman@army.cz .

Hlavní inspektor ochrany lidských práv mimo jiné:

  • přijímá stížnosti obsahující údaje o závažném porušení lidských práv a svobod, např. rasové či jiné diskriminaci, o mučení, o nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání, které mu mohou vojáci předávat přímo mimo služební postup podle čl. 18 Základního řádu ozbrojených sil České republiky;
  • kontroluje místa, na kterých se omezuje osobní svoboda v působnosti resortu obrany (věznice vojenských útvarů, uzavřená oddělení psychiatrických oddělení vojenských nemocnic, policejní cely);
  • zastupuje ministerstvo v Radě vlády ČR pro lidská práva jako její stálý člen;
  • spolupracuje se zmocněncem vlády ČR pro lidská práva, zmocněncem vlády ČR pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva a veřejným ochráncem práv;
  • zabezpečuje návštěvy Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či jinému ponižujícímu zacházení nebo trestání a návštěvy Výboru proti mučení za resort obrany.

Spolupráce s orgány vnější kontroly (NKÚ, SÚIP)

Odbor inspekce ministra je pověřen koordinací postupů a činností souvisejících s kontrolními akcemi Nejvyššího kontrolního úřadu v resortu obrany, s oprávněním jednat s kontrolními skupinami a informovat prezidenta úřadu o opatřeních přijatých Ministerstvem obrany ČR na základě Kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu. Zajišťuje také součinnost mezi Ministerstvem obrany ČR a Státním úřadem inspekce práce při kontrolách podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, prováděných v resortu obrany.

Kontaktními osobami k součinnosti s NKÚ a SÚIP jsou:
Ing. Jaroslav Kučera, tel.: 973 200 301, fax: 973 200 351, mob.: 724 071 143, e-mail: kuceranku@seznam.cz;
Mgr. Alexander Farana, tel.: 973 201 714, fax: 973 200 351, mob.: 602 743 080, e-mail: faranaa@army.cz.

Adresa:

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

tel.: 973 200 387
fax: 973 200 310


Boj s korupcí (https://www.korupce.army.cz) Boj k korupcí


Kontakt na hlavního inspektora ochrany lidských práv: ombudsman@army.cz

4. září 2018