Odbor nabývání movitého majetku

Odbor nabývání movitého majetku je organizačním prvkem sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, který odpovídá za centrální zadávání a realizaci veřejných zakázek k nabývání movitého majetku komerčního charakteru a pořizování vybraných služeb, které nesouvisejí s provozováním vojenského materiálu a nemovité infrastruktury.

V rozsahu stanoveném manažerem cíle zajišťuje též činnosti spojené s přípravou a plněním programu reprodukce majetku.

 
Adresa: Kontakt: Sekretariát:
Ministerstvo obrany ČR
Odbor nabývání movitého majetku
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
ředitelka ONMM
Mgr. Kateřina Havlíčková
tel.: 973 229 850
fax: 973 216 646
e-mail: onmm@army.cz
nebo
e-podatelnaMO@army.cz
datová schránka: hjyaavk

Odbor nabývání movitého majetku tvoří:

  • Oddělení majetku – kontaktní telefon: 973 229 860, e-mail: onmm@army.cz
  • Oddělení služeb – kontaktní telefon: 973 229 870, e-mail: onmm@army.cz
  • Oddělení právní a obchodní podpory – kontaktní telefon: 973 215 127, e-mail: onmm@army.cz

5. září 2018