Ředitel odboru ochrany územních zájmů SNM

Ing. Jiří Hikl

Životopis

 

Datum narození: 20. dubna 1970

Místo narození: Opava

Rodinný stav: ženatý, tři děti

Dosažené vzdělání:

 • 1988 – 1992
  Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, ekonomika armády - vševojskový týl (vojenská logistika)
 • 1984 – 1988
  Gymnázium Vítkov

Doplňkové vzdělání:

 • kurz Řízení lidí, Univerzita obrany Brno, 2012
 • intenzívní a zdokonalovací jazykové kurzy anglického jazyka 1. a 2. stupně STANAG 6001, 1996 – 2011
 • kurz pro vyšší důstojníky, Vojenská logistika - zabezpečení vojsk materiálem, Vojenská akademie Brno, 2002
 • odborné logistické kurzy, 1994 – 2000

Průběh zaměstnání:

 • 2018 – dosud
  Ministerstvo obrany
  Ředitel odboru ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
 • 2017
  Ministerstvo obrany
  Ředitel odboru ochrany územních zájmů Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany
 • 2015 – 2016
  Ministerstvo obrany
  Ředitel odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany
 • 2014
  Ministerstvo obrany
  Zástupce ředitele Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce majetkové Ministerstva obrany
 • 2013 – 2014
  Ministerstvo obrany
  Zástupce ředitele odboru hospodářské správy - vedoucí oddělení zabezpečení Univerzity obrany
 • 2013
  Ministerstvo obrany
  Zástupce náčelníka odboru logistiky pozemních sil - náčelník oddělení řízení logistické podpory Velitelství společných sil AČR
 • 2009 – 2013
  Ministerstvo obrany
  Náčelník oddělení podpůrných procesů odboru logistiky pozemních sil Velitelství společných sil AČR
 • 2005 – 2008
  Ministerstvo obrany
  Náčelník oddělení rozvoje a zabezpečení logistiky odboru řízení logistické podpory sekce podpory Velitelství společných sil AČR
 • 2003 – 2005
  Ministerstvo obrany
  Náčelník skupiny řízení logistické podpory - zástupce náčelníka oddělení plánování logistické podpory odboru řízení logistické podpory sekce logistiky Velitelství společných sil AČR
 • 2001 – 2003
  Ministerstvo obrany
  Náčelník skupiny materiálního zabezpečení mobilizace odboru materiálu sekce logistiky Velitelství pozemních sil AČR
 • 1997 – 2001
  Ministerstvo obrany
  Vedoucí starší důstojník skupiny materiálního zabezpečení mobilizace odboru materiálu sekce logistiky Velitelství pozemních sil AČR
 • 1997
  Ministerstvo obrany
  Vedoucí starší důstojník skupiny zabezpečení vojenskou technikou a elektrotechnikou oddělení zabezpečení materiálem správy logistiky 2. armádního sboru AČR
 • 1995 – 1997
  Ministerstvo obrany
  Vedoucí starší důstojník skupiny PHM týlového oddělení správy logistiky 2. armádního sboru AČR
 • 1994 – 1995
  Ministerstvo obrany
  Náčelník služby skupiny zabezpečení 2. smíšeného pluku REB 2. armádního sboru AČR
 • 1993
  Ministerstvo obrany
  Náčelník služby pohonných hmot a maziv 203. automobilního praporu 2. brigády materiálního zabezpečení vojenského velitelství Střed AČR
 • 1992 – 1993
  Ministerstvo obrany
  Zástupce náčelníka skupiny organizačního prvku pro vytvoření 32. pěšího pluku územní obrany Vojenské střední školy pozemního vojska Martin

Členství v orgánech související s výkonem funkce:

 • člen Konzultačního výboru MMR ČR pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR

Osvědčení:

 • osvědčení NBÚ na stupeň utajení „Tajné“

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk – mírně pokročilý
 • ruský jazyk – maturitní zkouška

Aktualizováno: 1. ledna 2018