Odbor ochrany územních zájmů

Odbor ochrany územních zájmů Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odpovídá za zabezpečení ochrany územních zájmů Ministerstva obrany v souladu s § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. formou vydávání závazných stanovisek Ministerstva obrany jako dotčeného orgánu pro potřeby správních řízení.

 
Adresa: Kontakt: Sekretariát:
Ministerstvo obrany

Sekce nakládání s majetkem

Tychonova 221/1

160 00 Praha 6

ředitel OOÚZ

Ing. Jiří Hikl

tel.: 973 200 932

fax: 973 200 847

e-mail: oouz@army.cz

nebo

e-podatelnaMO@army.cz

datová schránka: hjyaavk

Vyřízení žádostí:


5. září 2018