Historie

Historický snímek hlavní budovy Ministerstva obrany ČR v Praze

Ministerstvo obrany

Vojenský historický ústav

Vojenský ústřední archiv

----------------------------------------

----------------------------------------

Další odkazy a informace k historické tématice najdete na Armáda České republiky a Odkazy.


7. července 2018