Ministerstvo obrany » Ministr a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SPSpŘO » VHÚ

Vojenský historický ústav

Vojenský historický ústav je vědecko výzkumné, muzejní a knihovní zařízení resortu Ministerstva obrany.

Vojenský historický ústav

Jeho posláním je, ve smyslu platných legislativních norem, soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky k dějinám našeho vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat a zpracovávat.

Výsledky této práce prezentuje VHÚ jednak v muzejní a výstavní činnosti, dále v archivní a knihovní službě, na vědeckých konferencích a seminářích, v knižních a časopiseckých publikacích a v dalším servisu vojenským útvarům, ústavům a zařízením a ve službách veřejnosti.

Nedílnou součástí VHÚ jsou muzea a výstavní prostory. Jsou to Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely a Vojenské technické muzeum Lešany.

Adresa:

Vojenský historický ústav

U Památníku 2

130 05 Praha 3 - Žižkov

Ředitel:

plukovník Mgr. Aleš Knížek

tel.: 973 204 900

fax: 222 541 308

e-mail: museum@army.cz

www stránky: http://www.vhu.cz/ (podrobné informace, pozvánky na akce, zajímavosti)

Struktura VHÚ

 • Ředitelství

 • Odbor muzeí

  • Oddělení správy muzejních sbírek

  • Oddělení sbírkových fondů

  • Oddělení restaurování a konzervování

 • Odbor historicko dokumentační

  • Oddělení vojenské historie

  • Oddělení vojenských knihoven  

  • Oddělení výuky a vzdělávání  

 • Odbor zahraničních aktivit, komunikace a propagace

  • Oddělení monitoringu zahraničních operací

  • Oddělení komunikace a vztahů s veřejností

  • Oddělení informační

 • Odbor prezentační a produkční

  • Prezentační oddělení

  • Produkční oddělení

  • Grafické oddělení

 • Odbor provozně ekonomický

  • Ekonomické oddělení

  • Oddělení zabezpečení

  • Oddělení ostrahy

  • Oddělení kynologie


Kontaktní osoby: Hana Benešová, oddělení komunikace a vztahů s veřejností
tel.: 973 204 960, 602 704 906
Andrej Halada, tel.: 973 204 989, 724 801 032

20. listopadu 2017