Vojenská policie


Vojenská policie

Adresa:

Hlavní velitelství Vojenské policie
Rooseveltova 620/23
161 05 Praha 6 - Bubeneč

Náčelník Vojenské policie:

Zástupce náčelníka Vojenské policie:

- - -

Vojenská policie provozuje vlastní webové stránky:


Kontrolou nastavených pravidel pro zpracování, uchovávání a ochranu osobních údajů v oblasti prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů a přestupků, a jejich dodržování, je v rámci Vojenské policie vnitřním předpisem stanoven náčelník oddělení bezpečnosti a KIS Hlavního velitelství Vojenské policie, který v přechodném období od 25. 5. 2018 do určení Pověřence VP, plní jeho úkoly.
e-mail: vojenskapolicie@army.cz
tel.: 973 215 800


Kontaktní osoba, tisková a informační důstojnice: majorka Ing. Lenka Haberová, MBA
tel.: 973 215 826, 702 003 305, e-mail: vojenskapolicie@army.cz
3. října 2018