Ministerstvo obrany » Ministr a ministerstvo » Lidé a struktura » Státní tajemník MO » Úř OSK SOJ

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti ( Úř OSK SOJ ) byl zřízen podle čl. 79 odst. 2 Ústavy České republiky zákonem č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, jako správní úřad s celostátní působností pro předmětné činnosti.

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

V čele Úř OSK SOJ je ředitel, který je podřízen státnímu tajemníkovi Ministerstva obrany. Podřízeni mu jsou:

  • ředitelé odborů a vedoucí oddělení Úř OSK SOJ

Adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Ředitel:

Ing. Martin Dvořák, Ph.D.
tel.: 973 213 901
fax: 973 213 910
e-mail: dvorakm@army.cz

Asistentka:
tel.: 973 213 911

Struktura:

  • Ředitel
  • Odbor právně kontrolní, ekonomických a technických agend
  • Odbor obranné standardizace
  • Oddělení katalogizace majetku
  • Odbor strategie státního ověřování jakosti
  • Odbor státního ověřování jakosti Čechy
  • Odbor státního ověřování jakosti Morava

www:


Kontaktní osoba: Mgr. David Urbánek – OPKETA Úř OSK SOJ
tel.: 973 201 250

22. listopadu 2017