Sekce právní

Sekce právní Ministerstva obrany (SPráv MO).

Náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany


Struktura:


+


Kontaktní osoba: Miroslava Dušová, tel.: 973 200 102
e-mail: sekretariat.sprav@army.cz

5. října 2018