Ministerstvo obrany » Ministr a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SOPS » Sekce obranné politiky a strategie » Sekce obranné politiky a strategie

Sekce obranné politiky a strategie

Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany (SOPS MO) je organizačním útvarem ministerstva odpovědným za přípravu zásad obranné a bezpečnostní politiky státu, strategického rozvoje resortu obrany a plánování obrany státu.


Sekce obranné politiky a strategie

Odpovídá zejména za vypracování zásadních strategických dokumentů (Obranné strategie ČR, dlouhodobého výhledu, směrnice pro plánování, Plánu obrany ČR, Zprávy o zajištění obrany ČR, Zprávy o zajištění připravenosti resortu MO), příspěvků resortu obrany do Bezpečnostní strategie ČR a do Zprávy o zajištění bezpečnosti ČR, za vnitroresortní i meziresortní koordinaci plánování obrany, za formulování zásad a postupů krizového řízení, za prosazování obranné a bezpečnostní politiky ČR v NATO, Evropské unii (EU) a jiných mezinárodních bezpečnostních organizacích a ve vztahu k jednotlivým zemím, za podporu strategického rozhodování vrcholového managementu ministerstva, za koordinaci podílu ČR na činnosti alianční Skupiny pro jaderné plánování – Nuclear Planning Group (NPG) a za mezinárodně právní zabezpečení spolupráce resortu obrany se zahraničím.

V rámci resortu obrany poskytuje podporu v oblasti procesních analýz, optimalizace procesů a organizačních struktur, spravuje a rozvíjí Procesní model resortu obrany a integruje procesy řízení.

Zahraniční pracoviště Brusel a Vídeň jsou součástí SOPS MO.

Sekci řídí:


Sekretariát Nř SOPS MO:

tel.: 973 200 040
e-mail: sekretariat.nmo@army.cz
ID datové schránky: hjyaavk

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Sekce obranné politiky a strategie
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

Struktura:

Soubory ke stažení

Struktura (graficky) 114 kB

 

Související:


Kontaktní osoba: Ing. Roman Jána, tel.: 973 200 664, janar@army.cz

Aktualizováno: 13. října 2017