Odbor strategického rozvoje

Odbor strategického rozvoje (OSR) je organizačním prvkem sekce obranné politiky a strategie MO, který odpovídá za koordinaci realizace obranné politiky ČR, NATO a Evropské unie v oblasti obranného plánování a krizového řízení resortu MO, plánování obrany ČR, NATO a Evropské unie.

Zpracovává návrh strategických cílů, hlavních úkolů a priorit rozvoje schopností resortu MO, návrh zdrojového rámce rozvojových plánů a hodnotí jejich plnění. Dohlíží na jejich zapracování do strategických a plánovacích dokumentů a návrhu rozpočtu kapitoly MO, jakož i na zapracování povinností, které vyplývají z branné legislativy, do plánů územních samosprávných celků. Stanovuje zásady a postupy krizového řízení v resortu MO. Definuje zásady obranného plánování v resortu MO, koordinuje plánování obrany ČR a podílí se na optimalizaci obranného plánování NATO a Evropské unie.

Poskytuje analytickou podporu a koordinuje přípravu podkladů na podporu rozhodovacího procesu ministryně obrany a jí přímo podřízených vedoucích zaměstnanců pro přístup ČR k významným strategickým společným a mnohonárodním programům, projektům a iniciativám NATO a Evropské unie v oblasti rozvoje strategických schopností. V oblasti své působnosti koordinuje zapojení ČR včetně prosazování národních zájmů v příslušných orgánech, organizacích, agenturách a programech NATO a Evropské unie, které řeší problematiku strategického rozvoje schopností.

Zabezpečuje přípravu podkladů pro výkon předsednictví v řídících orgánech mezinárodních iniciativ zaměřených na rozvoj obranných schopností, v nichž Česká republika plní roli vedoucí země. Podílí se na vytváření legislativního rámce v oblasti zajištění obrany a koordinuje činnost ústředních správních úřadů a územních samosprávných celků v oblasti zajišťování obrany. Podílí se na stanovení zásad a na realizaci obranné politiky, plánů a koncepcí NATO a Evropské unie a na rozvoji mezinárodní spolupráce. Zpracovává směrnice ministra obrany, dlouhodobý výhled, plán obrany ČR a krizový plán resortu MO a pravidelně je vyhodnocuje.

Zpracovává Zprávu o zajištění obrany ČR. Posuzuje konečné návrhy zpracovatelů a postupuje orgánům NATO a Evropské unie hlavní národní výstupy do procesu plánování a hodnocení obrany NATO a Evropské unie.

Ředitel odboru strategického rozvoje:

tel.: 973 200 644; 973 200 601
fax: 973 200 687
e-mail: muckaj@army.cz
ID datové schránky: hjyaavk

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Odbor strategického rozvoje SOPS MO
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

Odbor strategického rozvoje tvoří:

  • Oddělení rozvoje resortu – kontaktní telefon: 973 200 644
  • Oddělení plánování obrany státu a krizového řízení – kontaktní telefon: 973 200 608
  • Oddělení strategického rozvoje schopností – kontaktní telefon: 973 200 622

Opraveno: 13. září 2018