Odbor státního dozoru

Odbor státního dozoru

Odbor státního dozoru (OSD) je odborným orgánem MO, který zabezpečuje:

 • výkon státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby dle zákona č. 45/2016 Sb., a č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bezpečností vojenského materiálu, technických zařízení a bezpečnosti jejich provozu dle zákona č. 219/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 273/1999 Sb., a RMO č. 28/2002;
 • výkon inspekce práce v rozsahu ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) a d) v případech dle § 6 odst. 2 věty druhé zákona č. 251/2005 Sb.;
 • prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a vydává jim osvědčení dle zákona č. 309/2006 Sb.;
 • výkon státní kontroly v oblasti energetiky dle zákona č. 458/2000 Sb., č. 406/2000 Sb., a č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a RMO č. 11/2016;
 • výkon kontrolní a správní činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. podle § 16 odst. 2 písm. a) a podle § 15 odst. 1 písm. a) v rozsahu § 43 zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 • výkon zvláštního požárního dozoru v souladu s ustanovením § 85, v rozsahu § 31, zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s RMO č. 38/2016;
 • řízení a koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci občanských zaměstnanců podle § 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb., bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby vojáků v činné službě podle zákona č. 45/2016 Sb. a § 98 a 99 zákona č. 221/1999 Sb.,
 • poradenskou činnost a technickou pomoc ve výše uvedených oblastech.

Odbor státního dozoru vydává:

Odbor státního dozoru provozuje:

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Odbor státního dozoru
Generála Píky 1
160 00 Praha 6

e-mail: podatelnaOSD@army.cz

ID datová schránka: x2d4xnx

Ředitel:

 • Ing. Radek Tolar, Ph.D.

  tel.: 973 214 110
  fax: 973 214 114
  e-mail: tolarr@army.cz

  Ředitelství:

  Michaela Zimná
  tel.: 973 214 113, fax: 973 214 114
  e-mail: zimnam@army.cz

  Ohlašovna požárů


  Za obsah stránky odpovídá zástupce ředitele odboru: Ing. Marek Blecha, tel.: 973 214 111, blecham1@army.cz
  Upraveno: 2. května 2018