Odbor řízení organizací

Odbor řízení organizací Ministerstva obrany je organizačním útvarem ministerstva, který řídí činnosti spojené s výkonem zakladatelské funkce a zřizovatelské funkce u státních podniků a státních příspěvkových organizací.

Odpovídá za realizaci procesních postupů při poskytování dotací státním příspěvkovým organizacím v rámci programového financování. Zajišťuje činnosti spojené s přípravou a plněním programu reprodukce majetku pro státní příspěvkové organizace.

Plní funkci poskytovatele dotací pro právnické a fyzické osoby hospodařící v lesích na pozemcích důležitých pro obranu státu.

Ředitelka odboru:

Ing. Marta Kopecká

Tel.: 973 201 800, 724 480 825
e-mail: kopeckam@army.cz

Asistentka ředitelky:
Danuše Neužilová
Tel.: 973 201 801

Adresa:

Ministerstvo obrany
Odbor řízení organizací
Tychonova 221/1
160 01 Praha 6

Ředitelce odboru řízení organizací jsou přímo podřízeni:

  • vedoucí oddělení zakladatelských funkcí a správy majetku;
  • vedoucí oddělení zřizovatelských funkcí, financování a dotací;
  • vedoucí oddělení kontroly podřízených organizací;
  • příspěvkové organizace;
  • státní podniky.

Dotace:


Kontaktní osoba: Danuše Neužilová, tel.: 973 201 801

8. října 2018