Ministerstvo obrany » Ministr a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SPSpŘO » Sekce průmyslové spolupráce » Odbor řízení organizací

Odbor řízení organizací

Odbor řízení organizací Ministerstva obrany je organizačním útvarem ministerstva, který řídí činnosti spojené s výkonem zakladatelské funkce a zřizovatelské funkce u státních podniků a státních příspěvkových organizací.

Odpovídá za realizaci procesních postupů při poskytování dotací státním příspěvkovým organizacím v rámci programového financování. Zajišťuje činnosti spojené s přípravou a plněním programu reprodukce majetku pro státní příspěvkové organizace.

Plní funkci poskytovatele dotací pro právnické a fyzické osoby hospodařící v lesích na pozemcích důležitých pro obranu státu.

Ředitelka odboru:

Ing. Marta Kopecká
Tel.: 973 201 800, 724 480 825
e-mail: kopeckam@army.cz

Asistentka ředitelky:
Danuše Neužilová
Tel.: 973 201 801

Adresa:

Ministerstvo obrany
Odbor řízení organizací
Tychonova 221/1
160 01 Praha 6

Ředitelce odboru řízení organizací jsou přímo podřízeni:

Dotace:


Kontaktní osoba: Danuše Neužilová, tel.: 973 201 801

20. listopadu 2017