Odbor pro právní zastupování

Odbor pro právní zastupování je organizačním prvkem SPráv MO, který v souladu s ustanovením § 3 odst. 6, zákona č. 219/1999 Sb. a § 7 odst. 1, zákona č. 219/2000 Sb. jedná před soudy všech stupňů za organizační složku státu - Ministerstvo obrany ČR, včetně vojenských správních úřadů a za vedoucí zaměstnance MO zejména v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních a pracovněprávních vztahů, autorského práva, práva průmyslového vlastnictví, služebního práva, práva souvisejícího s ochranou osobnosti a nakládání s osobními údaji, správní agendy, škod na majetku a zdraví a sporů souvisejících s pozemkovou (katastrální) agendou.

Na základě rozhodnutí náměstkyně pro řízení sekce právní MO zajišťuje zastupování vedoucích zaměstnanců ve správním řízení, popř. v jednání před jinými orgány nebo v jednání s právnickými a fyzickými osobami.

Ředitelka odboru pro právní zastupování:

tel.(1): 973 225 811
tel.(2): 973 225 800
fax(1): 973 225 853
fax(2): 233 334 772
e-mail: vupz@army.cz
ID datové schránky: hjyaavk

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Odbor pro právní zastupování
Náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Odbor pro právní zastupování tvoří:

  • Oddělení občanského a obchodního práva – kontaktní telefon: 973 225 822, e-mail: vupz@army.cz
  • Oddělení pracovního a služebního práva – kontaktní telefon: 973 225 826, e-mail: vupz@army.cz
  • Oddělení sociálního a správního práva – kontaktní telefon: 973 225 833, e-mail: vupz@army.cz

5. října 2018