Odbor průmyslové spolupráce

Ředitel:

PhDr. Tomáš Kopečný
tel.: 973 201 845
email: kopecnyt@army.cz

Struktura:

  • Oddělení zahraniční spolupráce
  • Oddělení projektové kanceláře
  • Oddělení obranného výzkumu a vývoje

Kontaktní osoba: Jiří Svačinka, vedoucí projektové kanceláře, tel.: 973 201 790, svacinkaj@army.cz

8. září 2018