Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SOPS » Sekce obranné politiky a strategie » Odbor plánování

Odbor plánování

Odbor plánování je organizačním prvkem sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany, který odpovídá za zabezpečení činností vyplývajících z působnosti náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany jako manažera cílů v souladu s RMO č. 66/2012 Věstníku a za nastavení systému, jeho optimalizaci a metodické řízení střednědobého plánování v resortu Ministerstva obrany.

Zpracovává střednědobý plán. Odpovídá za zavedení soustavy cílů v resortu Ministerstva obrany do číselníku cílů a za jeho metodické řízení a správu.

Ředitel odboru plánování:

  • Ing. Jiří Petráš

    Soubory ke stažení

    Životopis 17 kB

tel.: 973 201 830; 973 200 607
fax: 973 200 890
e-mail: Jiri.Petras@army.cz
ID datové schránky: hjyaavk

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Odbor plánování SOPS MO
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

Odbor plánování tvoří:

  • Oddělení střednědobého plánování – kontaktní telefon: 973 200 773
  • Oddělení alokace a plánování zdrojů – kontaktní telefon: 973 201 877

12. února 2018