Odbor obranné politiky

Odbor obranné politiky (OOP) je organizačním prvkem SOPS MO, který odborně řídí činnost resortu MO v oblasti obranné a bezpečnostní politiky. Je orgánem pro tvorbu obranné politiky ČR a její prosazování ve vztahu k NATO, EU a dalším mezinárodním organizacím a ve vztahu k jednotlivým zemím.

OOP řídí a koordinuje aktivity Evropské obranné agentury (EDA – European Defence Agency) v resortu Ministerstva obrany. Za Ministerstvo obrany se podílí na tvorbě bezpečnostní politiky České republiky. Koordinuje činnosti v oblasti jaderného plánování NATO, nešíření zbraní hromadného ničení, kontroly zbrojení a odzbrojení v resortu Ministerstva obrany. Navrhuje priority zahraniční spolupráce resortu Ministerstva obrany a spolupráce s ozbrojenými silami jiných států.

Podílí se na odborném a metodickém řízení zaměstnanců, kteří působí v národních zastoupeních České republiky v zahraničí. Zpracovává Obrannou strategii České republiky a příspěvek Ministerstva obrany do Bezpečnostní strategie České republiky. Předkládá návrhy pro rozhodování vlády České republiky, Parlamentu České republiky a prezidenta republiky v oblasti obrany a bezpečnosti včetně vypracování příslušných dokumentů a zpracovává stanoviska k návrhům, které předkládají organizační celky resortu Ministerstva obrany nebo jiné resorty.

Odbor odpovídá za zpracování návrhů na zapojení ozbrojených sil České republiky do zahraničních operací a souhrnného ročního vyhodnocení působení v zahraničních operacích včetně zpracování příslušných materiálů pro jednání vlády České republiky a Parlamentu České republiky.

Ředitel odboru obranné politiky zastupuje Ministerstvo obrany na mezinárodních jednáních na úrovni ředitelů pro obrannou politiku.

Ředitel odboru obranné politiky:

  • Martin Riegl

tel.: 973 200 600; 973 200 612
fax: 973 200 625

e-mail: rieglm@army.cz
ID datové schránky: hjyaavk

Adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Odbor obranné politiky SOPS MO
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

Odbor obranné politiky tvoří:

  • Oddělení obranné politiky a strategií – kontaktní telefon: 973 200 611
  • Oddělení zahraniční spolupráce – kontaktní telefon: 973 200 626

Opraveno: 13. září 2018