Náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany

PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jakub Landovský, Ph.D.

 

Životopis

Datum narození: 5. září 1976

Místo narození: Praha

Profesionální praxe:

 • 2015 – dosud
  Náměstek ministra – Ministerstvo obrany
 • 2014
  Poradce náměstka ministra obrany – Ministerstvo obrany (MO); analýzy legislativních návrhů MO a jednání z pověření náměstka ministra obrany
 • 2014 – 2015
  Advokát – AK Landovský; samostatný výkon advokacie po vykonání Advokátní zkoušky
 • 2004 – dosud
  Přednášející/vědecký pracovník – Univerzita Karlova v Praze (UK), Fakulta sociálních věd (FSV); výuka předmětu konflikt a kooperace v mezinárodních povodích a Mezinárodní právo veřejné
 • 2008 – 2013
  Advokátní koncipient – AK Marek Legal, poskytování právních služeb pod vedením školitele - advokáta
 • 2007 – 2010
  Poradce předsedy zahraničního výboru – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; příprava analýz, podkladových materiálů pro předsedu zahraničního výboru
 • 2007 – 2008
  Koordinátor projektu – nadace Forum 2000; koordinace projektu „Voda na Blízkém východě“ příprava konferencí a workshopů v České republice i na Blízkém východě
 • 2006
  Konzultant – United Nations Development Program (UNDP); člen vědeckého týmu vytvářející Human Development Report 2006 (HDR2006); autor části HDR pojednávající o flexibilních mezinárodních vodních institucích
 • 2005 – 2006
  Vědecký pracovník – Oregon State University, Oregon (OSU), USA; výzkum moderních konfliktů o přírodní zdroje se zaměřením na konfliktní a kooperativní potenciál vodních zdrojů
 • 2004 – 2006
  Konzultant – Rozvojové středisko (RS) Ministerstva zahraničních věcí (MZV); spoluautor analýzy variant pro vznik české rozvojové agentury a připomínek k návrhu zákona o vzniku rozvojové agentury
 • 2002 – 2005
  Asistent velvyslance se zvláštním posláním – Ministerstvo zahraničních věcí; příprava podkladových materiálů pro vyslance se zvláštním posláním, jehož hlavním agendou byla příprava vstupu balkánských zemí do Evropské unie (EU)
 • 2000 – 2002
  Asistent zvláštního zpravodaje pro lidská práva v bývalé Jugoslávii – Ministerstvo zahraničních věcí (MZV); vedení kanceláře, příprava podkladových materiálů a plánování misí na Balkán, komunikace s Vysokým komisařstvím pro lidská práva a spolupráce na každoroční zprávě OSN o dodržování lidských práv (UN Annual Report on Human Rights

Vzdělání:

 • 2003 - 2011
  Doktorské studium Univerzita Karlova v Praze (UK), Fakulta sociálních věd (FSV), Institut politologických studií (IPS); disertační práce na téma: “Conflict and Cooperation in Transboundary Watersheds”; státní zkouška – titul Philosophiæ doctor (Ph.D.)
 • 2009
  Státní rigorózní zkouška – titul doktor filozofie (PhDr.)
 • 1999 – 2007
  Magisterské studium, Právnická fakulta UK (PRF) a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU); obhájení diplomové práce na téma: „Instrumenty mezinárodní práva pro řešení konfliktů o vodní zdroje“; státní zkouška – titul magistr (Mgr.)
 • 2005 – 2006
  Fulbright Visiting Scholar na Oregon State University, USA
 • 2000 – 2003
  Magisterské studium UK, FSV, IPS; obhájení diplomové práce na téma:“Současné mezinárodní konflikty o vodní zdroje a přístupy k jejich řešení“; státní zkouška – titul magistr (Mgr.)
 • 1996 - 2000
  Bakalářské studium UK, FSV, IPS; obhájení diplomové práce na téma: “Geopolitika vodních zdrojů na Blízkém východě” státní zkouška – titul bakalář (Bc.)

Jazyky a další kvalifikační předpoklady:

 • Zbrojní průkaz (kategorie A, B, C, E), řidičský průkaz (kategorie A, B)
 • Angličtina – plynule slovem i písmem; (publikace i přednášková činnost)
 • Profesní organizace: Advokátní komora, Rada pro mezinárodní vztahy

Záliby a rodinný stav:

 • ženatý, tři děti, ve volném čase se věnuje silniční cyklistice a basketbalu

Aktualizováno: 12. června 2015