9. prosinec - Mezinárodní den boje proti korupci

Autor: Oldřich Holeček

Dne 31. října 2003 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů Úmluvu proti korupci, která zároveň označila 9. prosinec Mezinárodním dnem boje proti korupci.

Česká republika se k úmluvě OSN připojila. Současná vláda v boji s korupcí pokračuje a snaží se ji řešit. Při realizaci opatření dala přednost konkrétním a časově specifikovaným krokům před mnohými obsáhlými a dlouhodobými plány. Ale nemůže být na to sama … Ač každý vnímá korupci ze svého pohledu, je zajisté problémem všech – jak jí čelit?!

Ministerstvo obrany České republiky se věnuje boji s korupcí dlouhodobě. Dříve platný protikorupční program byl 17. ledna 2014 nahrazen nově koncipovaným Rezortním interním protikorupčním programem MO (RIPP MO). Za oblast boje s korupcí v rezortu MO odpovídá Kabinet ministra obrany, který koordinuje realizaci protikorupčních opatření, a tak navazuje na dlouhodobou práci Inspekce ministra obrany, jež byla gestorem boje s korupcí v minulosti.

RIPP MO, včetně jeho aktualizace z 18. září 2014, představuje teoretickou i praktickou základnu pro snižování korupčních rizik vyskytujících se v široké působnosti MO, včetně stanovení jednotlivých úkolů ve čtyřech oblastech a jejich důsledné vyhodnocování.

Zamysleme se společně u příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci dne 9. prosince 2014 nad negativním významem korupce. Nečekejme na někoho, kdo problémy za nás vyřeší a ani na přijetí většinou ne(s)plněného novoročního předsevzetí. Skutečně zkusme každý s korupcí zabojovat.

Autor: Referát protikorupčních aktivit