Agentura služeb

Agentura služeb poskytuje komplexní logistickou podporu organizačním útvarům MO a určeným přímo podřízeným vojenským útvarům a zařízením, včetně zajištění dopravní obslužnosti.

Agentura služeb organizuje a zabezpečuje tělesnou přípravu zaměstnanců resortu MO v posádce Praha.

V oblasti zahraničních aktivit MO Agentura služeb poskytuje služby organizačním celkům resortu MO v oblastech finančního a logistického zabezpečení zahraničních pracovišť MO a osob na tato pracoviště zařazených; plánování, realizace a hodnocení zahraničních cest a návštěv; pasové a vízové agendy resortu MO a je gestorem finančního vypořádání letecké přepravy ústavních a vládních činitelů a letů ve státním zájmu.

V podřízenosti ředitele Agentury služeb je skupina veřejných zakázek malého rozsahu.

Kontaktní adresa:

Agentura služeb
Generála Píky 1
160 05 Praha 6

Ředitel:

Ing. Radovan Neužil
(pověřen řízením)
tel.: 973 216 901

Sekretariát:

Jana Pospíšilová
tel.: 973 216 911
fax: 973 216 904
e-mail: agenturasluzeb@army.cz

Struktura:

  • Odbor vnitřní správy
  • Odbor hospodaření s majetkem
  • Odbor finanční a zahraniční podpory
  • Odbor služeb
  • Skupina veřejných zakázek malého rozsahu

Kontaktní osoba: Bc. Jan Keprt, odbor vnitřní správy, oddělení IT podpory a bezpečnosti, pracoviště MO-K,
tel.: 602 742 324
e-mail: keprtj@army.cz

5. října 2018