Ministerstvo obrany » Ministr a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SEM » Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) je přímo podřízeným útvarem sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (SEM MO) odpovědným za výkon správy nemovitého a souvisejícího movitého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit MO (nemovitá infrastruktura MO).

V rámci správy nemovité infrastruktury MO zajišťuje AHNM výkon oprávnění a splnění povinností stanovených MO platnými právními předpisy pro hospodaření a nakládání s majetkem státu.

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

AHNM je odborným orgánem náměstka ministra obrany pro řízení sekce ekonomické a majetkové pro zabezpečení provozu budov, staveb a technických zařízení, nákupy energií a služeb ve prospěch nemovité infrastruktury, zajištění střežení a ostrahy nepotřebného nemovitého majetku, zajištění ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství souvisejícího s provozem nemovitého majetku, zabezpečení péče o nemovité kulturní památky podle platných právních předpisů, zabezpečení přípravy a realizace staveb investiční výstavby, včetně projektů financovaných z dotačních prostředků a prostředků NATO. Zabezpečuje pronájem dočasně nepotřebného majetku.

Dále odpovídá za přípravu podkladů (v případě zakázek malého rozsahu i za organizaci veřejných zakázek) k veřejným zakázkám nemovité infrastruktury MO, jejichž předmětem je nabývání majetku, pořizování stavebních prací a služeb ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za jejich realizaci.

V čele AHNM je ředitel, který je podřízen náměstkovi ministra obrany pro řízení sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany.

Adresa:

Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12
P.O. BOX 45 110 05 Praha 1

Ředitel:

Ing. Jan Novák
Tel.: 973 206 321

Sekretariát:

Dagmar Knapová
Kontakty:
Tel.: 973 206 218
Fax: 973 206 317

Petra Dvořáková
Kontakty:
Tel.: 973 206 310

E-mail: AHNM@army.cz

Struktura:

 • Ředitelství
 • Odbor provozu nemovité infrastruktury
 • Odbor správy nemovitého majetku
 • Odbor řízení staveb
 • Odbor finanční
 • Odbor logistiky a zabezpečení

Ochrana územních zájmů:

 • Ochrana územních zájmů byla ze struktury AHNM vyjmuta.
 • Ochranu územních zájmů zabezpečuje sekce ekonomická a majetková MO, podřízeným odborem ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury.
 • Kontakty na jednotlivá oddělení ochrany územních zájmů:
  • Praha - 973 206 238
  • Litoměřice - 973 287 117
  • Pardubice - 973 245 733
  • České Budějovice - 973 321 352
  • Brno - 973 445 717
  • Olomouc - 973 402 777

Kontaktní osoba: Karel Jušta, tel.: 973 206 204

9. října 2017