Ministerstvo obrany » Ministr a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SEM » Agentura finanční » Agentura finanční

Agentura finanční

Agentura finanční (AF) je odborným orgánem Náměstka ministra obrany pro řízení sekce ekonomické a majetkové pro zabezpečení realizace procesů rozpočtování, financování a účetnictví, pro výkaznictví a statistiku, pro realizaci osobních výdajů, pro zabezpečení provozu EIS. Zaměstnanci zařazení na příslušných systemizovaných místech plní povinnosti správce rozpočtu a hlavního účetního ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí.

Řediteli AF jsou podřízeni:

 • zástupce ředitele agentury pro řízení ekonomických analýz
 • zástupce ředitele pro řízení všeobecných účtáren
 • ředitel odboru centrální účtárny
 • ředitelka odboru státní pokladny a realizace rozpočtu
 • ředitelka odboru mzdové účtárny
 • ředitel odboru ekonomických informačních systémů
 • ředitel odboru zabezpečení

Zástupci ředitele agentury pro řízení všeobecných účtáren jsou podřízeni ředitelé odborů všeobecných účtáren Praha, Hradec Králové, Vyškov.

Adresa:

Ministerstvo obrany
Agentura finanční
Gen. Píky 1
160 00 Praha

Ředitel AF:

 • Ing. Petr Rusnák

Sekretariát:
Bc. Renáta Tkadlečková
tel.: 973 295 507
fax: 973 295 510

Zástupce ředitele agentury pro řízení ekonomických analýz:

 • Ing. Martin Belko

Zástupce ředitele agentury pro řízení všeobecných účtáren:

 • Ing. Zdeněk Svoboda

Struktura:

 • odbor centrální účtárny
 • odbor státní pokladny a realizace rozpočtu
 • odbor mzdové účtárny
 • odbor všeobecné účtárny Praha
 • odbor všeobecné účtárny Hradec Králové
 • odbor všeobecné účtárny Vyškov
 • odbor ekonomických informačních systémů
 • odbor zabezpečení

Za obsah stránek zodpovídá: Ing. Marek Malinkovič, tel.: 973 200 780

9. října 2017