Ministerstvo obrany » Ministr a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SEM » Sekce ekonomická a majetková » Ochrana územních zájmů

Ochrana územních zájmů

Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury odpovídá za zabezpečení ochrany územních zájmů Ministerstva obrany v souladu s § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. formou vydávání závazných stanovisek Ministerstva obrany jako dotčeného orgánu pro potřeby správních řízení.

 
Adresa: Kontakt: Sekretariát:
Ministerstvo obrany

Sekce ekonomická a majetková

Tychonova 1

160 00 Praha 6

ředitel OOÚZŘPNI

Soubory ke stažení

Ing. Jiří Hikl 21 kB
tel.: 973 200 932

fax: 973 200 847

e-mail: oouzrpni@army.cz

Vyřizování žádostí

Součástí odboru OÚZŘPNI jsou oddělení OÚZ (Praha, Pardubice a Brno) dle územní a věcné působnosti zabezpečující:

  • vydávání závazných stanovisek MO k civilní investiční výstavbě (§175, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) zahrnující mimo jiné posouzení předloženého stavebního záměru z hlediska možné kolize dané výstavby a inženýrských sítí MO (§ 161 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
  • vydávání stanovisek MO k územně plánovacím dokumentacím obcí a krajů (dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., a § 6 odst. 1, písm. H, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů),
  • vydávání stanovisek MO v pozici dotčeného orgánu k pozemkovým úpravám (dle zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

  • poskytují údaje o území pro ÚAP a vymezují zájmová území MO u stavebních úřadů (§ 27, § 28, §175, odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Vyřízení žádosti ke stavebnímu záměru menšího rozsahu značně urychlíte

zasláním na e-mailovou adresu místně příslušnému oddělení ochrany územních zájmů, neboť v nekolizních případech obdržíte stanovisko razítkem zaslané zpět doporučenou poštou.

Náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska MO ke stavebnímu záměru - civilní investiční výstavbě:

  • žádost zpracovaná volnou formou s uvedením přesného názvu stavebního záměru, stupně řízení, seznamu dotčených pozemků a katastrálních území, kontaktních údajů žadatele (doručovací adresa a telefon),
  • technická zpráva nebo u jednoduchých staveb stručný popis stavebního záměru,
  • koordinační situace na podkladu katastrální mapy, situace širších vztahů,
  • pohled, řez (pro jednoznačné určení nejvyššího bodu stavby nebo souboru staveb).

Vyřízení žádosti je možno provést osobním podáním v rámci úředních dnů místně příslušnému oddělení ochrany územních zájmů:

pondělí 8,00 – 11,30 hod.  12,30 – 17,00 hod.

středa   8,00 – 11,30 hod.  12,30 – 17,00 hod.


Oddělení ochrany územních zájmů Praha

Územní působnost oddělení:

Pracoviště Praha

Praha – město, Praha – východ, Praha – západ, Mladá Boleslav, Benešov, Strakonice, Písek, Prachatice, Beroun, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň – jih, Plzeň – město, Plzeň- sever, Příbram, Rokycany, Sokolov, Tachov.

Pracoviště Litoměřice

Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník, Teplice, Ústí nad Labem.

Soubory ke stažení

Kontakty OdOÚZ Praha 15 kB


Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Územní působnost oddělení:

Pracoviště Pardubice

Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad Sázavou.

Pracoviště České Budějovice

České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Jihlava, Pelhřimov, Tábor.

Soubory ke stažení

Kontakty OdOÚZ Pardubice 15 kB


Oddělení ochrany územních zájmů Brno

Územní působnost oddělení:

Pracoviště Brno

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo.

Pracoviště Olomouc

Bruntál, Frýdek Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín.

Soubory ke stažení

Kontakty OdOÚZ Brno 15 kB


1. dubna 2017