Ohlašovna požárů

Pro požáry ve vojenských objektech, vojenských prostorech a požáry související s činností vojsk:

tel.: 973 212 070  nebo  973 217 180

nebo mobilní

tel.: 724 801 175


2. května 2018