Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Historie

Historie

Historický snímek hlavní budovy Ministerstva obrany ČR v Praze

Ministerstvo obrany

Vojenský historický ústav

Vojenský ústřední archiv

----------------------------------------

----------------------------------------

Další odkazy a informace k historické tématice najdete na Armáda České republiky a Odkazy.


3. února 2018