Vojenské školství

Vojenské školy:

 

Společné webové stránky vojenských škol:

 

Vojenské vysoké školy:

 

Vojenské střední školy:

 

Vojenská resortní škola:

 

Jmenování profesorů a docentů:

 

Uznávání zahraničního vzdělání:

 


Kontakty: Mgr. Mojmír Vodička, odbor vzdělávací politiky sekce státního tajemníka MO, tel.: 973 225 723
Mgr. Dagmar Kadlecová, odbor vzdělávací politiky sekce státního tajemníka MO, tel.: 973 225 724

Aktualizováno: 12. listopadu 2018