Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Kariéra a vzdělávání » Práce v mezinárodních organizacích » Práce v mezinárodních organizacích

Práce v mezinárodních organizacích

Tato stránka je určena občanům České republiky, kteří mají zájem a schopnosti pracovat v sekretariátech a aparátech Mezinárodních vládních organizací, především v Evropské unii, dále v orgánech a systémech OSN, OBSE, NATO, a jako experti v zahraničních misích České republiky.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR zřídilo a provozuje Národní kontaktní místo, jehož úkolem je vyhledávat a poskytovat pomoc zájemcům o takovou práci v zahraničí, která přispívá k podpoře dobrého jména České republiky a pomáhá prosazovat české zájmy na mezinárodním poli.

Národní kontaktní místo spravuje databázi zájemců a koordinuje výběr uchazečů na volné pozice národních sekondovaných expertů v civilních strukturách a misích mezinárodních organizací.

Zájemci se mohou obrátit na Národní kontaktní místo:

Telefonní spojení:

  • 224 182 739
  • 224 183 371
  • Sekretariát Personálního odboru: 224 182 416, ... 532

8. prosince 2017