Změny zvyšují motivaci občanů ke vstupu do aktivní zálohy

Autor: redakce

Senát dnes schválil novely branného zákona a zákona o službě vojáků v záloze. Díky těmto novelám se vojákům v aktivní záloze zvýší odměny a odstraní se některé další nejasnosti. Tyto změny již poslanci podpořili na konci června. Pokud změny podepíše prezidenta republiky, začnou platit již tento podzim.

Změny zvyšují motivaci občanů ke vstupu do aktivní zálohy

„Jsem rád, že Senát dnes hladce schválil novely týkající se aktivních záloh. Ty sjednocují a zjednodušují jejich povolávání na cvičení a zvyšují odměnu záložáků,“ uvedl ministr obrany Martin Stropnický.

Náčelník Generálního štábu AČR Bečvář dodává: „Novelizovaná branná legislativa nám umožnila oživit aktvní zálohu, v níž je dnes zařazeno již bezmála dva tisíce osob. Tyto změny přispívají k dalšímu zatraktivnění služby a motivují zkušené záložníky.“

Novela zvyšuje odměnu pro vojáka v aktivní záloze až o 14 400 Kč za rok (po 12 letech zařazení do AZ), která by se vyplácela postupně podle počtu odsloužených dnů vojenského cvičení. Současně se svazuje nárok na základní částku odměny 18 000 Kč s vykonáním alespoň 7 dnů cvičení v roce. Příslušníci aktivní zálohy budou moci být povoláni také na odborné kurzy či na akce k propagaci ozbrojených sil, aniž by tak vyčerpali stanovenou roční délku klasických vojenských cvičení.

Sjednocuje se také úprava pro cestovní náležitosti s vojáky z povolání, neboť v současné době vojákům v záloze ve službě nevzniká nárok na kapesné při zahraniční služební cestě. Dále se zjednodušují či vyjasňují některé další pojmy spojené s povolávání záložníků.