Zemřela válečná veteránka plukovnice Marie Kvapilová

Autor: rodinný archiv

Ve věku nedožitých 96 let zemřela v pátek 22. září druhoválečná veteránka plukovnice Marie Kvapilová, která se mimo jiné jako zdravotnice účastnila závěrečných bojů u Sokolova. Pohřeb s vojenskými poctami se uskuteční tento pátek, 29. září od 8 hodin ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice v Praze.

Zemřela válečná veteránka plukovnice Marie Kvapilová

Plukovnice Marie Kvapilová, roz. Pišlová se narodila 28. listopadu 1921 v Malé Zubovštině na severozápadě Ukrajiny. V červenci 1942 se stala příslušnicí 1. čs. samostatného praporu. Jako zdravotnice se účastnila závěrečných bojů u Sokolova, kde byla raněna do nohy. Poté se do bojových operací 1. čs. brigády v SSSR zapojila jako telegrafistka spojovací roty.

Po válce zůstala v armádě, nejdříve jako učitelka ruštiny v Odborné škole pro ženská povolání v Praze a později na Hlavním týlu Ministerstva národní obrany jako pobočník náčelníka – vedoucí tajné spisovny. Služební poměr vojákyně z povolání ukončila v listopadu 1954, kdy byla v hodnosti kapitánky přeložena do zálohy.

V roce 1994 byla mimořádně jmenována do hodnosti podplukovnice ve výslužbě a v roce 2000 do hodnosti plukovnice ve výslužbě. V roce 2003 obdržela Záslužný kříž ministra obrany ČR III. st. a v roce 2016 Záslužný kříž ministra obrany ČR II. st.

Byla dlouholetou členkou Československé obce legionářské, aktivní členkou jednoty v Praze 6 a pravidelně se účastnila se vzpomínkových akcí pořádaných v Praze.

Další informace o jejim osudu jsou k dispozici na portálu Paměť národa.