Zástupci Ministerstva obrany si připomněli československého Air Marshala RAF Karla Janouška

Autor: Miroslav Šindelář

Právě dnes uplynulo 125 let od narození Karla Janouška. Jediného Čechoslováka, kterému byl britským králem udělen titul Air Marshal RAF. Inspektora československého letectva ve Velké Británii a politického vězně, si před několika dny připomněli účastníci akce pořádané Československou obcí legionářskou a Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany.

Nejprve se jeho památce u hrobu na pražském Šáreckém hřbitově poklonila rodina, senátor Zdeněk Nytra, náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly MO Antonín Rada, ředitel odboru vojenského letectví sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany plukovník gšt. Lubomír Sitta, velitel 24. základny dopravního letectva plukovník gšt. David Klement a další hosté.

Slavnostní ocenění

Odpoledne se v salonku hotelu DAP za účasti člena poslaneckého výboru pro obranu Pavla Růžičky, náměstka Antonína Rady a dalších hostů uskutečnilo slavnostní ocenění deseti osobností, které se významnou měrou zasloužili o rozvoj a dobré jméno vojenského letectví.

Mezi nimi byl například generálmajor Jiří Verner, současný zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – ředitel Společného operačního centra MO, či válečný veterán z Velké Británie svobodník v. v. Viktor Wellemín a další vojenští letci.

„Udělování pamětních medailí lidem, kteří se zasloužili nejen o vojenské letectví, je spojeno už od roku 2005 se jménem armádního generála Karla Janouška a těší nás, že se této vzpomínky účastní i jeho rodina, konkrétně neteř Mahulena Křenková s manželem,“ řekl plukovník gšt. Lubomír Sitta.


  • Karel Janoušek se narodil 30. října 1893 v Přerově. V předválečné době prošel řadou velitelských funkcí a za mobilizace v roce 1938 byl velitelem letectva.
  • Do zahraničního odboje odešel přes Slovensko a Francii do Velké Británie. Tady byl jmenován do čela Inspektorátu československého letectva. Tuto funkci zastával pět let a díky svým organizačním a diplomatickým schopnostem si rychle získal respekt a uznání. Za jeho zásluhy a dlouholetou práci byl 17. května 1945 povýšen do hodnosti maršála.
  • Po únoru 1948 se generál Janoušek stal jednou z prvních obětí komunistického režimu. Byl vězněn na Borech, v Opavě, v Leopoldově a na Ruzyni. Za mřížemi strávil 12 let a deset dnů.
  • Po propuštění ihned začal bojovat za svoje očištění. Vyšší vojenský soud v Příbrami ho v roce 1968 sice zprostil dvacet let staré obžaloby, ale plně rehabilitován byl až po své smrti.
  • Hodnost divizního generála mu byla rozkazem prezidenta republiky navrácena in memoriam 23. srpna 1990. O rok později byl povýšen do hodnosti armádního generála. V roce 2016 mu bylo uděleno nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva.