Zahájení rekonstrukce Vojenského ústředního archivu

Autor: Vladimír Marek

V úterý 14. června 2011 krátce po jedné hodině odpolední dopadla tři zednická kladívka na mramorový základní kámen rekonstrukce nových prostorů Vojenského ústředního archivu v Praze Ruzyni.

Slavnostního zahájení stavebních prací za tři sta šedesát milionů korun se účastnil ministr obrany Alexandr Vondra a další zástupci resortu ministerstva obrany.

Stěhování Vojenského ústředního archivu si vynutily povodně roku 2002. Voda zaplavila současné sídlo archivu v Invalidovně do výšky několika metrů. Vodní živel poničil přes 25 tisíc dokumentů. Devadesát pět procent z nich se ale podařilo zachránit a v současné době jsou již k dispozici badatelům.
„Jedná je o jednu ze tří nejdůležitějších staveb, které zahajujeme v letošním roce. Kromě archivu počítáme ještě s vybudováním depozitářů v Lešanech, do kterých by měly být převezeny exponáty z Vojenského historického ústavu na Žižkově. Bez toho bychom se totiž nemohli pustit do rekonstrukce té části památníku, která nám patří. Poslední akcí je oprava lázní na Julisce,“ řekl před slavnostním poklepem ministr obrany Alexandr Vondra a dodal: „V prostorách Invalidovny, kde se v současné době nachází Vojenský ústřední archiv, podle zákona o archivnictví zůstat nemůže. O tom jsme se ostatně mohli přesvědčit během povodní v roce 2002. Naštěstí se ale podařilo většinu poškozeních archiválií restaurovat. Přesto to ale byla velká ztráta pro historii českého vojenství. Jsem velmi rád, že dějiny české armády v té papírové formě najdou své nové sídlo v kasárnách na Ruzyni. Tento objekt se totiž velice úzce váže k smutným událostem z roku 1939. Věřím, že se zde za dva roky tady zase sejdeme u příležitosti dokončené rekonstrukce. To by nám mělo uvolnit ruce i v případě budovy Invalidovny, jejíž další využití pro potřeby armády již nepředpokládáme. V souladu se zákonem ji musíme nabídnout jiným státním institucím, vůbec se ale nebudeme bránit tomu, když zájem neprojeví a budeme mít možnost se jí zbavit komerčním způsobem.“

Přestavba nové budovy, ve které ještě v devadesátých letech sídlilo vojenské gymnázium, by měla být dokončena v říjnu roku 2013. Rok 2014 má být vyčleněn na stěhování archivu. Bude potřeba přemístit dvacet pět kilometrů archiválií. Od ledna 2015 pak již bude fungovat v nové budově. Podle ředitele Vojenského ústředního archivu Josefa Žikeše by mělo toto zařízení patřit k těm nejlepším v naší republice. Z původní budovy zůstanou jen obvodové zdi. Nové podlahy musí totiž podle norem unést 1400 kilogramů na metr čtvereční. V budově nebudou již žádné trubky a radiátory. Teplota a vlhkost vzduchu bude řízena centrálně klimatizací. Počítá se i s postupnou digitalizací. Hned u vchodu vzniknou prostory pro badatele. Do jednotlivých pater se nastěhují archiválie. V půdních prostorách vzniknou kanceláře.

Součástí Vojenského ústředního archivu je Správní archiv MO Praha, Správní archiv AČR Olomouc a Vojenský historický archiv (VHA). Ve VHA jsou uloženy rakouské fondy a sbírky, které obsahují archiválie rakouského vojska, rakouské zeměbrany a domobrany.

Fondy a sbírky z let 1914 až 1939 zahrnují především materiály ústředních orgánů čs. odboje z let 1914 až 1920, vyšších velitelství a štábů, místních velitelství a vojskových těles čs. zahraničního vojska v Rusku, Francii a Itálii. Rovněž dokumenty z operací na Těšínsku a Slovensku v letech 1918 až 1919 a operací čs. armády včetně činnosti jejích ústředních orgánů v letech 1918 až 1939.

Dále jsou zde uloženy fondy z let 1939 až 1945. V nich jsou významně zastoupeny zejména archiválie našich zahraničních jednotek, vládního vojska protektorátu Čechy a Morava, tzv. německé fondy a archivní sbírky s tematikou protifašistického odboje. Posledním souborem jsou fondy a sbírky po roce 1945.

Fotoarchiv VHA obsahuje více než osmdesát tisíc náhledových snímků, šedesát čtyři tisíc negativů, 365 fotoalb a přibližně padesát sedm běžných metrů doposud nezpracovaných fotografických snímků. Jsou zde hlavně fotografie našich válečných legií, jednotek působících v zahraničí během druhé světové války, prvorepublikové a druhorepublikové armády a našich ozbrojených sil po roce 1945 včetně Československé lidové armády.