Záchrana kamarádů pošesté

Autor: Martin Koller

Kdo vyrazil v neděli dopoledne do Kaizlových sadů před pražskou Invalidovnou, mohl se zúčastnit zajímavé akce, kterou pod názvem Záchrana kamarádů pořádaly společně Vojenský ústřední archiv (VÚA) a Městská část Praha 8. Jednalo se o prezentaci VÚA, Záchranného sboru hlavního města Prahy a historie kolem výročí atentátu na Heydricha.

Na základě dlouhodobé spolupráce s Městskou částí Praha 8 dorazila početná skupina členů klubu vojenské historie Rota Nazdar. Přímo pod stromy byla postavena lehká polní ambulance, která věrně a do detailu prezentovala zdravotnické, spojařské a tiskové vybavení z období Čs. samostatné obrněné brigády na západě. Pravděpodobně historicky nejzajímavějším vozidlem byl unikátní sanitní automobil International Harvester D-15 Metro z roku 1940, který vlastní klub již několik let. Dvě tato vozidla dostala Čs. samostatná obrněná brigáda roku 1941 darem z USA od Národního svazu českých katolíků. Nelze vyloučit, že se jedná o jediný zachovaný kus na světě. Jeho zajímavé historii se budeme věnovat v některém čísle časopisu A report.

V rámci akce byly zpřístupněny některé jindy uzavřené části budovy Invalidovny, což přilákalo řadu zájemců. Mohli se podívat například na systém vytápění z doby rakouského císařství, ale rovněž historickou odvšivovací stanici a vězení. Od ředitele VÚA Jozefa Žikeše se návštěvníci dozvěděli, že sochy ve starořímských přilbách gladiátorů na chodbách představují různá zranění, která vedla k umístění vojenských invalidů v této budově. Každou celou hodinu se konal komentovaný průvod budovou.

Nelze však přehlédnout zajímavé zjištění, že dorazily v převážné většině dvě skupiny obyvatel. Především rodiny s menšími dětmi a poté občané zhruba od čtyřiceti let výše. Přijel i starosta Městské části Praha 8 Jiří Janků, který s VÚA dlouhodobě spolupracuje. Naopak reprezentanti mladší generace byli světlými výjimkami z hlediska zájmu o naši historii a vlastenectví.

Z vystavené současné techniky byl zcela nepřehlédnutelný obrovitý zdravotnický modul Golem ze Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Vedle něj stálo nejmenší vozidlo tohoto sboru, a to elektromobil značky Mercedes. Vybavení příslušníků hasičského záchranného sboru zajímalo všechny bez ohledu na věk. Obě složky úspěšně prezentovaly svoje specializované vybavení určené k ochraně a záchraně obyvatelstva.

Přímo v budově Invalidovny, v kapli Svatého kříže, byla instalována výstava s originálními dokumenty, které se vztahují k atentátu na Heydricha. K nejzajímavějším exponátům patřil deník majora Palečka, ve kterém hodnotí některé výsadkáře, ale i německé záznamy z vyšetřování. Součástí výstavy, kterou připravil ředitel Vojenského historického archivu (VHA) Július Baláž s týmem spolupracovníků, byly rovněž některé dobové zbraně.

Nelze vyloučit, že se jednalo o poslední akci tohoto druhu, protože VÚA a VHA se v příštím roce budou stěhovat na nové působiště.