Za šest let bude v resortu obrany uloženo 2,5 petabajtů dat, říká poradce ministra Frys

Autor: Viktor Meca, tiskové oddělení

Ministerstvo obrany hledá, jak nejlépe ukládat velké množství dat. Proto opět oslovilo IT výrobce a dodavatele, aby představili novinky a své představy v rámci Průmyslových dnů. Poradce ministra obrany Rostislav Frys si nedovede představit, že by se vypsala veřejná soutěž, aniž by se předtím vedla odborná debata.

Co očekáváte od Průmyslových dní k projektu Datová úložiště?

Úplně totéž co minule. To znamená: informovat možné dodavatele o tom, že možná chystáme veřejnou zakázku, aby na ni byli lépe připraveni a mohli nám předložit lepší nabídku. Abychom mohli soutěž vůbec vypsat, tak si zmapujeme terén, jaká jsou možná technická řešení, především nás zajímá oblast bezpečnosti při ukládání utajovaných a neutajovaných informací.

Můžete shrnout výsledky těch prvních Průmyslových dní, které se týkaly globální datové sítě?

Na prvních Průmyslových dnech jsme si ověřili, že kdybychom je neudělali, tak významně omezíme možnosti řešení.  Výsledkem Průmyslových dní bylo, že se velmi změnil pohled projektového týmu na možnosti technologického řešení globální datové sítě a v současnosti nás to směřuje k řešení, která jsou výrazně flexibilnější a levnější, než se předpokládalo, možná i v řádech stovek milionů korun.

Kolik firem se do Průmyslových dní přihlásilo?

O první Průmyslové dny byl přirozeně větší zájem, protože se jedná o větší projekt v řádech stovek milionů korun. V tomto případě se jedná o projekt v řádu několika desítek milionů korun. Výrobců technologií pro ukládání dat, které by byly použitelné pro armádu, zas není tolik. Teď se účastní asi dvacet firem, z nichž dvanáct představí své návrhy řešení na individuálních workshopech. Máme zastoupeny všechny klíčové výrobce a některé dodavatele.

Jako laik si pod pojmem datová úložiště představím hlavně servery. Jedná se tedy o výměnu těchto serverů?

Právě že ne. Server je výkonná část, to znamená procesor a paměť, kde se zpracovávají data, a to vlastní ukládání dat se děje v tzv. storage. Jsou to disky, SSD, pásky v různém stupni hierarchie a rychlosti a současně jsou data automaticky zálohována, replikována, možná zvolíme i některou formu šifrování dat, a především je datové úložiště do značné míry nezávislé na serverové platformě.

Je nějaký rozdíl mezi civilním a armádním datovým úložištěm?

Asi žádný zásadní rozdíl to nebude, pokud se budeme bavit o Průmyslových úložištích typu banky a podobně. U nás je ten rozdíl v tom, že Národní bezpečnostní úřad vnímá armádu jako vlajkovou loď a má na nás mnohem přísnější kritéria než na civilní sektor. Proto získání certifikace systémů z hlediska přístupu k utajovaným informacím rozhodně nebude jednoduchá záležitost při zachování příznivých ekonomických parametrů.

V dnešní době dominuje médiím i odborné veřejnosti boj proti kybernetickým hrozbám. Zohledňuje projekt i tuto oblast?

To v každém případě. Jednak jsou tato data chráněna vlastní technologií datového centra, jednak bezpečnou technologií globální datové sítě. Ochranu zajišťujeme na mnoha úrovních, od fyzické bezpečnosti až po přístupy elektronické. Už na úrovni globální datové sítě budeme ověřovat všechna zařízení a všechny uživatele, kteří budou do systému přistupovat. Máme v plánu hlídat a analyzovat provoz, co se na sítích přesně děje dříve, než přistoupí do datových center a k informacím na datových úložištích.

Jedním cílem projektu je i navýšení kapacity datových úložišť.  Dá se vyjádřit, jak jsou dnes úložiště vytížena, kolik je tam dat?

Velmi obtížně. Když vše sečteme dohromady, tak je to na úrovni 1,5 petabajtů (pzn. 1 petabajt = 1 milion gigabajtů) a jsou využita beze zbytku. V tom jsou zahrnuty i zálohy. V nejbližších šesti letech pak očekáváme nárůst v celkovém objemu na zhruba 2,5 petabajtů. Ale vlastní tzv. hot storage, tam kde jsou produkční data informačních systémů, je samozřejmě daleko menší.  Zbývající část, okolo 90 až 95 procent kapacity, jsou běžná uživatelská data, zálohy a část archivních dat.

A o kolik by ten dnešní projekt mohl navýšit kapacitu datových úložišť?

Navýšit kapacitu můžeme samozřejmě o velká čísla, ale předpokládáme nárůst přibližně o 60 procent. Nicméně teď hned kapacitu nijak dramaticky nezvyšujeme, tu budeme zvyšovat postupně, jak budou narůstat data resortu.  Ještě bych připomenul, že mimo jiné na těchto úložištích budou uložena naprosto unikátní, neopakovatelná data, která má například Vojenský geografický a hydrologický ústav.

Takže se vlastně jedná i o archiv?

Částečně je to archiv, například tam můžete dohledat mapy třeba z roku 1955, ale současně jsou v jiné části úložišť data zpracovávána. Proto jsou datová úložiště rozdělena do více částí tzv. Tierů - od hot až po cold storage - a postupně jsou ta nepoužívaná data migrována do vysoce kapacitních, ale levnějších a pomalejších datových úložišť, aby na té rychlé, drahé části zůstala jen ta data, která opravdu potřebujeme rychle dostupná.

Kdy by měl být projekt Datová úložiště dokončen?

Rádi bychom to stihli přibližně do dvou let, konkrétně do konce listopadu 2016.

Ovlivní modernizace datových sítí nějak chod ministerstva, tedy jednotlivé uživatele datové sítě?

Uživatelů se to v podstatě nedotkne. Jediné co poznají, že to bude rychlejší a budou mít více diskového prostoru.  Máme v úmyslu zajistit migraci dat pokud možno s minimálními výpadky systémů a co nejvíce v tzv. technologických pauzách pro údržbu, které systémy mají.