Za pronájem gripenů bude ČR platit o třetinu méně

Autor: Tiskové oddělení Ministerstva obrany

V reakci na některé zavádějící informace, které se v posledních dnech objevily v médiích, přinášíme srovnání financování pronájmu letounů Gripen v obdobích 2005 - 2015 a 2015 – 2027:

  • Za první desetiletý kontrakt v letech 2005 – 2015 (splatný v CZK) bude švédské straně uhrazeno celkem 19,65 mld. Kč, roční splátka tedy v průměru činila 1,965 mld. Kč.
  • V rámci následného dvanáctiletého kontraktu (splatný ve švédských korunách, při zajištění kursového rizika Ministerstvem financí ČR) pro období 2015 – 2027 bude švédské straně podle použitého směnného kursu uhrazeno celkem 16,4 mld. Kč, roční splátka tedy bude činit přibližně 1,368 miliardy Kč.
  • Z porovnání výše ročních splátek v obou obdobích vyplývá, že „nová“ splátka bude ve srovnání s výší stávající splátky o cca třetinu nižší.
  • Rozdíl mezi částkami 1,368 mld. Kč (viz výše) a 1,7 mld. Kč (splátka uvedená na tiskové konferenci po jednání vlády ministrem Stropnickým) představuje daňové zatížení vyplývající z platné daňové legislativy (DPH, srážková daň). Tento "rozdíl“ (částka cca 0,332 mld. Kč) tedy bude příjmem státního rozpočtu ČR.