Z evropských peněz může čerpat i český obranný průmysl

Autor: Viktor Meca

Ve středu 6. prosince pozvalo ministerstvo obrany zástupce domácího obranného průmyslu, vysokých škol a dalších vědeckých a odborných společností do pražského hotelu Pyramida. Ředitel odboru průmyslové spolupráce MO Tomáš Kopečný, Tomasz Husak za Evropskou komisi, státní tajemník Úřadu vlády pro evropské záležitosti Aleš Chmelař a další zástupci ministerstva obrany jim zde představili, jak mohou pro svůj vývoj a výzkum v oblasti obranného průmyslu využít prostředky z Evropské unie.

Z evropských peněz může čerpat i český obranný průmysl

Hlavním tématem konference bylo představení dosavadních výsledků Evropského obranného akčního plánu, který loni přijala Evropská komise, aby tak podpořila efektivnější vynakládání prostředků členských států na obranu. Ten v prvé řadě počítá se zřízením Evropského obranného fondu (EDAP), který má pro příští tři roky vyčleněn 90 milionů EUR pro oblast výzkumu a 500 milionů EUR na podporu v oblasti pořizování obranné techniky a technologií. A čerpat by z něj mohly i české společnosti v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu.

„Zájmem České republiky je se do připravovaných iniciativ aktivně zapojit. A naším cílem je i úspěšné čerpání českých subjektů, a to nejen soukromého sektoru, který je v tomto směru zásadní, tedy průmyslových podniků, které jsou zaměřeny na oblast obrany, ale také univerzit, nebo například Akademie věd České republiky,“ nastínil smysl podpory z EU státní tajemník Úřadu vlády pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.

„Je důležité si uvědomit, že toto je projekt celé vlády, proto je Úřad vlády náš hlavní spoluorganizátor. Ministerstvo obrany je pak gestorem celé oblasti,“ doplnil Tomáš Kopečný ze sekce průmyslové spolupráce MO a dodal: „Z hlediska rozvoje obranného průmyslu je klíčové, abychom dokázali zapojovat naše subjekty, naše produkty, naše technologie do dodavatelských řetězců, protože náš obranný průmysl je z více jak devadesáti procent závislý na exportu.“

Je to příležitost pro české podniky

„Nepřijel jsem sem, aby říkal českým podnikům, jaké kapacity mají rozvíjet. To není úkol pro Evropskou komisi. My naopak chceme nabídnout nástroje, které budou garantovat českým malým a středním podnikům či České zbrojovce jejich podnikání a které jim vytvoří příležitosti ke spolupráci v evropské obraně,“ uvedl Tomasz Husak z Evropské komise.

Některé české podniky se o finanční podporu už aktivně zajímají. Zejména o další program EDIDP, který je určen pro rozvoj evropského obranného průmyslu. Podniky v něm mohou získat dotaci až 20 procent celkových nákladů na vývoj prototypů, v případě studií proveditelnosti to ale může být až 100 procent. Musí se ale jednat o rozvoj oblastí, které jsou pro ozbrojené síly České republiky zásadní a ve středním horizontu dosažitelné. Jedná se zejména o ruční zbraně, informační technologie či polní zdravotnická zařízení. Evropská komise zatím počítá s rozpočtem ve výši půl miliardy EUR v letech 2019 až 2020.

„Vítám spolupráci mezi obrannými a bezpečnostními průmysly členských zemí. Vítám to, že vývojové projekty budou podporovány, zapojí-li se tři firmy z alespoň dvou členských zemí. Nechceme ale být pouhými subdodavateli technologií, které nejsou hi-tec. Má-li to mít pro nás význam, musí se naše firmy podílet přímo na vývoji a musí být rovnocenným partnerem ve výrobě finálního produktu,“ vyjádřil se k evropské iniciativě prezident Asociace obranného s bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

PADR a PESCO

Na podporu obranného výzkumu letos Evropská komise také přijala program PADR (Preparatory Action on Defence Research), který je v gesci Evropského obranného fondu. V případě úspěchu projektu ve výběrovém řízení získá řešitel 100 % oprávněných nákladů projektu. Jen pro letošní rok na něj EU vyčlenila 27 mil. EUR. Bohužel dosud se do něj české subjekty ještě nezapojily. I to bylo důvodem konání dnešního semináře.

Ke snaze EU podpořit evropský obranný průmysl a společnou obrannou spolupráci před měsícem společně s dalšími 22 zeměmi podpořila i Česká republika, když přistoupila k programu trvalé strukturované spolupráce (PESCO). Resort obrany nyní posuzuje vhodné projekty, do kterých by se zapojil.


Bližší informace o Evropském obranném akčním plánu a jeho programech najdete v níže uvedených odkazech

Evropský obranný akční plán
Evropský obranný fond
PADR
PESCO
Evropská obranná agentra
Evropská směrnice o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (2009/43/ES)
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU