Využijeme velký potenciál v oblasti vojenství a obrany, shodli se premiéři České a Slovenské republiky

V pondělí 29. října 2012 se v Uherském Hradišti a v Trenčíně uskutečnilo společné zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky. Historicky první česko-slovenské mezivládní konzultace byly vedeny předsedy vlád obou zemí Petrem Nečasem a Robertem Ficem a zúčastnili se jich všichni ministři obou vlád.

K separátnímu jednání zasedli také ministři obrany Alexandr Vondra a Martin Glváč.

Ministři obrany ČR a SR Alexandr Vondra a Martin Glváč hovořili zejména o prohloubení česko-slovenské spolupráce v oblasti rozvoje mnohonárodních projektů. Tyto projekty jsou pro oba resorty prioritou. Důkazem je například chystané zapojení slovenských kolegů do projektu Multinational Aviation Training Centre (MATC), který byl schválen na summitu v Chicagu. „Se svým protějškem jsme se dohodli na větším zapojení slovenské strany do projektu Multinational Aviation Training Centre, který Česká republika předložila na summitu v Chicagu. Jde o důležitý krok ve sdílení schopností v rámci tzv. Smart Defence,“ uvedl po jednání ministr obrany ČR Alexandr Vondra.

Česká republika se dále velmi aktivně angažuje v projektu Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC), které pořádá mezinárodní logistické standardizační a interoperabilní cvičení Capable Logistician 2013, při němž slovenská strana poskytne logistické zabezpečení jako hostitelský stát (VVP Lešť, od 3. do 28. června 2013). V této souvislosti ministři obrany ČR a SR podepsali společné pozvání na toto cvičení pro Generálního tajemníka NATO Anderse Fogha Rasmussena.

Dalším důležitým tématem bylo zajištění ochrany vzdušného prostoru. V rámci jednání A. Vondra se svým slovenským protějškem M. Glváčem podepsali technické ujednání k existující mezivládní dohodě – Prováděcí protokol k „Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v zajišťování vojenského leteckého provozu.“ Dokument usnadní plnění úkolů v rámci NATO, společný výcvik a přípravu personálu.

Na bilaterálním jednání oba ministři uvítali možné prohloubení spolupráce v modernizačních projektech, které se týkají oblasti výzbroje, výstroje, výzkumu a vývoje. Ministerstvo obrany ČR zvažuje možnost pořídit stejnou radiolokační techniku jako slovenská strana. V rámci společné akvizice by měly být nakoupeny letištní radiolokátory a mobilní 3D radiolokátory MADR. V této souvislosti zkoumáme možnost vytvoření společného radiolokačního pole. Nyní bude však potřeba projednat řadu technických a legislativních otázek.

Ministři obou zemí se rovněž shodli na vytvoření podmínek pro možné reciproční studium v našich resortních vzdělávacích zařízeních a hovořili také o vzájemné součinnosti v oblasti vojenského zdravotnictví. Zajímavým bodem jednání byla i spolupráce vojenských archivů obou zemí. Ministr Vondra k této oblasti podotknul: „Dohodli jsme se, že si předáme s kolegy ze Slovenska dokumenty, které byly objeveny při inventuře v našich archivech a které jsou součástí slovenského kulturního dědictví. Máme k dispozici například matriku padlých a zemřelých slovenských vojáků z období 2. světové války.“ Následně byl podepsán dodatek č. 2 k „Dohodě o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem ČSFR.“ Na závěr jednání pak v rámci společné agendy zazněla i vzájemná shoda na podpoře spolupráce podniků českého a slovenského obranného průmyslu.

Na tiskové konferenci bylo oběma premiéry konstatováno, že postavení armád ČR a SR je velice podobné a jejich úzká součinnost je oboustranně výhodná. „Chceme cíleně nakročit od v uvozovkách pouhé spolupráce ke skutečnému sdílení kapacit. Počínaje výcvikem a vzděláváním, přes logistickou podporu a konče společnými úkolovými uskupeními v zahraničních operacích,“ řekl předseda vlády České republiky a poukázal na skutečnost, že v situaci, kdy obě republiky řeší problém konsolidace veřejných financí je tento společný postup maximálně efektivní. Premiér R. Fico dodal, že v oblasti vojenství je pro oba státy očividný veliký potenciál, a proto se v nadcházejícím období obě politické reprezentace zaměří na realizaci konkrétních opatření.

Odpolední program pokračoval v Trenčíně, a to pracovním obědem pro členy vlád a jejich doprovody. Jednání završilo společné vyhlášení předsedů vlád České republiky a Slovenské republiky, které ztvrdili svými podpisy Petr Nečas a Robert Fico.


Autoři: Pavel Lang a Jiří Štábl