Výroční zpráva Vojenského zpravodajství reaguje nejen na celospolečenskou situaci

Autor: Alžběta Riethofová

Vojenské zpravodajství dnes zveřejnilo výroční zprávu o své činnosti za rok 2016. Výroční zpráva obsahuje veškeré informace o činnosti a výsledcích, které může s ohledem na legislativu o ochraně utajovaných informací poskytnout veřejnosti. Výroční zpráva je volně přístupná na internetových stránkách služby.

„Již tradičně vám předkládám Výroční zprávu Vojenského zpravodajství, která má za cíl informovat veřejnost o zjištěních Vojenského zpravodajství za uplynulý rok a zvýšit obecné povědomí o činnosti této zpravodajské služby. Informace uvedené ve výroční zprávě vychází ze zpravodajských poznatků shromážděných Vojenským zpravodajstvím v rámci svých zákonem zadaných úkolů. Přestože zpráva nemůže, s ohledem na zákonná omezení, poskytovat vyčerpávající přehled, uvádí souhrnné informace a hodnotí vývoj ve vybraných oblastech zájmu,“ uvedl ředitel Vojenského zpravodajství plukovník gšt. Jan Beroun.

Vojenské zpravodajství zveřejnilo výroční zprávu za rok 2016

Vojenské zpravodajství ve své výroční zprávě reaguje na nové světové fenomény a celospolečenskou situaci. Text přináší analýzu krizových regionů včetně Blízkého a Středního východu, severní Afriky, Balkánu či regionu států bývalého Sovětského svazu. Dále se zpráva zaměřuje na nadnárodní hrozby jako terorismus, extremismus či kybernetické hrozby.

Výroční zpráva také poskytuje základní informace o Vojenském zpravodajství, vymezuje jeho zákonnou působnost a úkoly v bezpečnostním aparátu České republiky. Oprávněným adresátům zpracovalo Vojenské zpravodajství v průběhu minulého roku více než 1 800 informačních výstupů.

Celá znění Výroční zprávy o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2016 je volně přístupná na internetových stránkách www.vzcr.cz.