Vydržte a zůstaňte v armádě, vzkázala ministryně Šlechtová studentům Univerzity obrany

Autor: Viktor Sliva

Ministryně obrany Karla Šlechtová v pátek dopoledne zavítala do Brna, kde navštívila Univerzitu obrany, jedinou vojenskou vysokou školu v České republice, a setkala se s jejím vedením i se studenty. „Vydržte a zůstaňte v armádě, potřebujeme vás,“ apelovala na vojenské studenty jak při prezentaci laboratorní práce, tak po ukázce praktického vojenského výcviku.

Vydržte a zůstaňte v armádě, vzkázala ministryně Šlechtová studentům Univerzity obrany

Za klíčové ministryně Šlechtová považuje, aby absolventi univerzity neměli důvod odcházet do civilu, ale zasvětili svou kariéru Armádě České republiky. „Chci, aby odtud odcházeli kvalifikovaní a dobře připravení absolventi, kteří nebudou opouštět armádu,“ uvedla ministryně na úvod setkání s vedoucími pracovníky Univerzity obrany. Ocenila, že procento studentů, kteří ukončí studium na vojenské vysoké škole předčasně, je mnohem nižší než u těch civilních.

Tomu, aby vojáci měli motivaci zůstat po studiu v armádě, hodlá šéfka resortu podřídit i aktualizaci vojenského vzdělávání, ke které má dojít v souladu s připravovanými změnami v koncepci výstavby AČR. „Univerzita obrany je na takové změny připravena,“ reagoval rektor-velitel brigádní generál Bohuslav Přikryl na záměry ministryně.

Nabídka oborů na Univerzitě obrany je široká

Generál Přikryl se také podělil o širokou nabídku oborů, které jsou součástí nově akreditovaných studijních programů. Ministryně obrany Šlechtová byla nadšená především z připravovaného studia zaměřeného na kybernetickou bezpečnost, již považuje za jednu z nejdůležitějších bezpečnostních otázek současnosti. Spolu s vedením školy se také shodla na tom, že specifickou a velmi důležitou roli hraje Univerzita obrany v oblasti výchovy studentů k zásadám cti a vlastenectví. „V tomto směru je potřeba začít už od základní školy, tak jak navrhuji v rámci toho, co je někdy nešťastně nazýváno brannou výchovou,” uvedla ministryně.

Značnou pozornost věnovala také výsledkům vědecké a výzkumné práce na Univerzitě obrany a měla možnost seznámit se s některými z nich, ať již jde o bezpilotní letouny, vybavení pilotů, chemické diagnostické přístroje či historické bádání. „Zkusíme tu dobu zkrátit,“ reagovala pak na informaci, že od zahájení projektu do praktického uplatnění jeho výsledku může uplynout několik let.

Financování výzkumných projektů je potřeba změnit

V této souvislosti ministryně hovořila o potřebě změnit financování výzkumných projektů a o snaze uchovat jejich know-how ve vlastnictví armády a pro její potřeby. Příkladem toho je vysoká odbornost českých chemiků v ochraně proti zbraním hromadného ničení, na kterou se podle ministryně Šlechtové nesmí zapomínat a je potřeba, abychom na ni byli náležitě hrdí.

Součástí programu návštěvy na Univerzitě obrany byla i prohlídka špičkově vybavených laboratoří a také dynamická ukázka dovedností, které studenti získávají během vojenské přípravy. Na nástupní ploše Kasáren Šumavská předvedly dvě skupiny činnost družstva při napadení nepřítelem a také ošetření zraněného. Se svou představou o fungování resortu pak ministryně Šlechtová seznámila studenty na závěrečné besedě v jedné z velkokapacitních učeben.