Vojenští policisté považují biometrii za logickou výzvu budoucnosti

Autor: mjr. Jan Čermák, Kriminální služba VP

V dnech 9. až 13. března zavítali do Prahy lektoři z EUCOM (Velitelství amerických sil v Evropě) a z ACT NATO (Velitelství NATO pro transformaci). S příslušníky Vojenské policie zde probírali moderní trendy ve sběru a vyhodnocování biometrických údajů za účelem individuální identifikace osob či potvrzení deklarované identity. Vojenští policisté se rovněž učili pracovat se speciálním přístrojem založeným na biometrii.

Biometrie je metoda, která slouží k identifikaci osob podle biologických charakteristik člověka. Vojenská policie identifikovala její význam již v roce 2012 a stala se gestorem v této oblasti v resortu obrany. Tak odstartovala její spolupráce s americkou stranou v rámci programu MIL – MIL.

Náplní pražského kurzu bylo praktické ovládnutí přístroje, jehož pomocí lze odebírat otisky prstů, fotografovat obličej či pořídit snímek rohovky oka a následně provést individuální identifikaci podle odebraných biometrických údajů. Školení výrazně ulehčily zkušenosti zejména příslušníků kriminální služby Vojenské policie, které mají s odebíráním otisků prstů a kriminalistickou fotografií. Kromě praktické části se určení vojenští policisté z České a Slovenské republiky dozvěděli, v jak širokém spektru operací pod vedením NATO lze tuto metodu identifikace využít. Právní poradkyně z Velitelství pro transformaci z amerického Norfolku pak přidala rozbor zákonného rámce biometrie.

Biometrie nabývá na významu v prostředí hybridních a asymetrických konfliktů

Vyhodnocení a závěrečného předání certifikátů potvrzujících získané schopnosti, kterému předcházela teoretická a praktická zkouška, se zúčastnil i náčelník Vojenské policie brigádní generál Milan Schulc. Ocenil přístup lektorů, poděkoval za vstřícnost velvyslanectví Spojených států, které se spoluprací s Vojenskou policií nejen v této oblasti intenzivně zabývá, a načrtl další kroky na poli biometrie tak, aby Vojenská policie mohla v roce 2016 deklarovat dosažení této schopnosti.

„Čeká nás ještě spousta práce,“ dodává náčelník oddělení výcviku a zahraničních aktivit Hlavního velitelství Vojenské policie podplukovník Roman Gavlas, který za českou stranu zaměstnání koordinoval. „Musíme implementovat STANAG 4715, který se biometrie týká, do přípravy a výcviku Vojenské policie a zároveň přijmout opatření k poskytnutí této schopnosti v struktuře mnohonárodního praporu Vojenské policie NATO. Z fond FMF (Foreign Military Finance) bychom měli získat přístroje pro sběr biometrických dat během roku 2016 tak, abychom nově nabytou schopnost mohli prověřit na plánovaném cvičení United Vision 2016,“ uzavírá Gavlas. Zároveň dodává, že v prostředí hybridních a asymetrických konfliktů nabývá biometrie na významu.