Vojenský ústřední archiv sídlí v nové budově v pražské Ruzyni

Autor: Miroslav Šindelář

Objekt v Praze-Ruzyni, kde ještě v devadesátých letech sídlilo vojenské gymnázium, se stává dnešním dnem moderním centrem vojenských archivářů.

Nese jméno jednoho z jejich předchůdců, plukovníka Vojtěcha Fejlka, který se v roce 1958 stal náčelníkem Vojenského ústředního archivu v Praze a později významně reformoval tehdejší strukturu vojenského archivnictví.

Vysoce odborná instituce, která byla po dlouhá léta spojována s karlínskou Invalidovnou, neměla v historické budově zrovna ideální podmínky. Vlhko, zima, omezená či dokonce zcela nemožná instalace moderních technologií, to vše bylo důvodem hledat pro Vojenský ústřední archiv nové, vhodné prostory. Našly se po téměř 25 letech. Rozhodnutí o změně působiště, které bude splňovat všechny požadavky moderního archivnictví, uspíšily paradoxně až povodně v roce 2002.

Stěhovaly se kilometry archiválií a dokumentů

Novou budovu, z jejíhož původního vybavení zbyly jen základy a obvodové zdi, v úterý 17. března slavnostně otevřeli ministr obrany Martin Stropnický spolu s obchodním ředitelem Metrostavu Milanem Veselským a ředitelem VÚA Josefem Žikešem. Výstavba v letech 2011 - 2014 proměnila bývalé vojenské gymnázium v moderní pracoviště, do kterého bylo nutné přestěhovat zhruba 20,5 kilometru archiválií a 5 kilometrů dokumentů Vojenského správního archivu. Zdejší podlahy musejí podle norem unést 1400 kilogramů na metr čtvereční. V novém archivu už návštěvník nenajde klasické radiátory a trubky. Teplota a vlhkost vzduchu je automaticky řízena centrální klimatizací. Některé archiválie už také získaly digitální podobu.

Hned u vchodu jsou pracoviště pro badatele. V přízemí upoutá výstava obrazů s pražskými motivy. Témata dalších, které budou navazovat, prý budou vždy nějakým způsobem spojena s armádou. V půdních prostorách se nacházejí kanceláře.

Martin Stropnický: Je nutné znát to, co se událo v minulosti

„Znalost toho, co dokázali naši předkové, je zcela zásadní pro naše rozhodování o budoucnosti a také pro poučení se z chyb. Věřím tomu, že právě takovým omylům, které vznikly z nepoučitelnosti, funkční Ústřední vojenský archiv napomůže tak, aby se nekonaly," uvedl ministr obrany Martin Stropnický. Jeho přáním je, aby to byl archiv živý a přístupný, a aby to byl "organismus propojený se všemi, co mají o naši minulost a tím pádem budoucnost zájem“.

Ředitel Vojenského ústředního archivu Josef Žikeš připomněl roky předcházející s důrazem na ty, které se týkaly výstavby nového sídla této instituce. „Všem vojenským archivářům se splnil jejich dávný sen – vytvořit pro uložené dokumenty a archiválie natolik důstojný stánek, který by byl chloubou resortu obrany a co nejlépe sloužil domácí a zahraniční badatelské veřejnosti,“ konstatoval ředitel VÚA Praha.

Archiv je svou skladbou archivních fondů a sbírek velmi důležitý i pro národní dějiny a v případě dějin 2. světové války má význam celoevropský.

Novými archivními kulturními památkami se na základě návrhu historické komise Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR stávají, a to po téměř padesáti letech:

AKP č. 161 - Složka 308/1-3 ze sbírky 37 obsahující archiválie výsadkové skupiny Antropoid, jejíž členové, rotmistři Josef Gabčík a Jan Kubiš, provedli 27. května 1942 atentát na Reinharda Heydricha.

AKP č. 161 – Jmenný seznam československých dobrovolníků roty Nazdar

AKP č. 162 – Deník bojové činnosti České družiny z období od 15. srpna 1914 do 13. února 1915

AKP č. 163 – Kronika Československého dobrovolnického sboru v Itálii 1917 – 1918

Slavnostní otevření nové budovy Vojenského ústředního archivu

Autor: Marek Šmidrkal

Nahrává se přehrávač videa ...