Vojenský historický archiv zpřístupnil kopie průkazů německých vojáků 2. sv. války

Autor: Julius Baláž

Vojenský ústřední archiv na svých internetových stránkách zpřístupnil veřejnosti kopie archiválií ze sbírky Wehrpassů (branný průkaz nebo průkaz brance) příslušníků německé armády z období 2. sv. války. Jedná se digitální kopie vybraných stránek těchto dokladů.

Vojenský ústřední archiv sídlí v nové budově v pražské Ruzyni

Vojenský ústřední archiv na svých internetových stránkách zpřístupňuje veřejnosti kopie archiválií ze sbírky Wehrpassů (branný průkaz nebo průkaz brance) příslušníků německé armády z období 2. sv. války. Jedná se digitální kopie vybraných stránek těchto dokladů.

Zajímavostí této sbírky je hlavně to, že přes 90 procent vlastníků těchto průkazů byli příslušníci SS, například strážní v koncentračních táborech. Wehrpass byl vedle Soldbuchu, tedy vojenské knížky, druhým vojenským dokladem v německé armádě. Obdrželi ho všichni muži podléhající branné povinnosti. Po nástupu k plnění branné povinnosti museli mít tento průkaz všichni u sebe a prokazovat se jim. Vedle osobních údajů je v něm uvedena vojenská způsobilost a také průběh vojenské služby, například informace o zařazení k jednotlivým armádním složkám. V případě ukončení vojenské služby nebo úmrtí se Wehrpass vracel k poslední jednotce, u které byla daná osoba zařazena.

Přibližně 1160 průkazů

Předkládané kopie pocházejí z přibližně 1160 průkazů. Jejich držitelé byli říšští (včetně jejich držitelů ze Sudet) Němci, ale i tzv. neříšští Němci (Volksdeutsche). Sbírka je uložena v rámci souboru tzv. trofejních fondů z 2. světové války německé provenience. V 90. letech 20. století byl tento materiál, spolu s jiným materiálem uvedeného souboru, předmětem velkého zájmu orgánů na stíhání válečných zločinců z 2. světové války v USA a Velké Británii. Až o dost později se o tento soubor zajímala i příslušná německá prokuratura.

Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv přednostně zveřejňuje databáze a soubory digitálních kopií vytvořené z vlastních archiválií. Ty musí mít zároveň vztah k vojenské službě hlavně Čechů a Slováků v 1. a 2. světové.Další informace jsou k dispozici zde.

Vzhledem k tomu, že jsme začátkem léta 2017 zaznamenali v tisku několik informací vztahujících se k příslušníkům SS, strážným v koncentračních táborech, rozhodli jsme se výjimečně přispět k mapování této problematiky vlastním produktem. Předpokládáme velký zájem o tento soubor hlavně v zahraničí.