Vojenská policie převzala předsednictví mnohonárodního praporu v NATO

Autor: plk. Jan Šmíd

Náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž převzal ve středu 6. prosince předsednictví řídícího výboru Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT) z rukou plk. Michala Migáta, ředitele slovenské vojenské policie, který tuto funkci zastával v uplynulém roce.

Vojenská policie

Stalo se tak v průběhu výroční konference, která se uskutečnila v Olomouci od 4. do 7. prosince. Její součástí bylo i zasedání zmíněného řídícího výboru (Command and Control Group - CCG), nejvyšší autority projektu, na němž se kromě České republiky podílejí i Polsko, Chorvatsko a právě Slovensko.

Cílem konference bylo zejména upřesnění dalšího směřování NATO MNMPBAT, sladění aktivit plánovaných na příští rok, jejichž vyvrcholením bude cvičení „Sharp Lynx 2018“, a stanovení hlavních cílů pro rok 2019. Účastníci konference analyzovali i probíhající proces připojení praporu k Mnohonárodnímu sboru Severovýchod v polském Štětíně a vyhodnotili výsledky nasazení příslušníků NATO MNMPBAT v zahraničních operacích.

Bilancovali uplynulé dekády

„V letošním roce jsme v Liptovském Mikuláši na Slovensku slavili desáté výročí založení NATO MNMPBAT, a tak v průběhu celého roku docházelo k bilancování uplynulé dekády. Dnes jsme převzali předsednictví projektu, čímž jsme si ukrojili velký kus zodpovědnosti za jeho další směřování. Zde, na jednání CCG v Olomouci, jsme dolaďovali i detaily další činnosti praporu. Příští rok nás například čeká organizace mnohonárodního cvičení Sharp Lynx 2018 v Brně a rozšíření našeho zapojení do výcvikových misí v Iráku,“ řekl náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž.

Mnohonárodního prapor vojenské policie NATO může být v souladu s příslušnými doktrínami využit v rámci operací NATO k celé škále specifických činností. Jedná se zejména o stabilizační operace a všestrannou policejní podporu aliančních sil v místě nasazení.