Vláda schválila Obrannou strategii ČR

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

Vláda ČR na svém včerejším zasedání schválila Obrannou strategii České republiky, kterou předložil ministr obrany Alexandr Vondra. „Plníme tímto úkol, který nám ukládá Programové prohlášení vlády z roku 2010 i Bílá kniha o obraně, kterou vláda schválila v květnu minulého roku,“ uvedl k materiálu Alexandr Vondra.

Obranná strategie ČR nahrazuje Vojenskou strategii ČR z roku 2008. Materiál navazuje na klíčové strategické dokumenty ČR a NATO, především Bezpečnostní strategii ČR (2011) a Strategickou koncepci NATO (2010) a reflektuje rovněž Evropskou bezpečnostní strategii přijatou v roce 2003.

Obranná strategie ČR představuje záměr vlády ČR k zajištění obrany státu, který je postaven na třech hlavních pilířích – zodpovědném přístupu státu, moderních a akceschopných ozbrojených silách a uvědomělých občanech. Dokument shrnuje hlavní úkoly českých ozbrojených sil a aktualizuje politicko-vojenské ambice ČR. "Pokud jde o ambice nasazovat české vojáky do zahraničních operací mimo článek 5 Washingtonské smlouvy, uvádíme je do souladu s realitou a s možnostmi naší armády," charakterizuje hlavní změnu v této oblasti ministr Vondra. Zatímco dosud ČR deklarovala schopnost vyslat kamkoliv do zahraničí brigádní úkolové uskupení o síle několika tisíc osob, nyní budeme připraveni takovou jednotku poskytnout pouze v případě kolektivní obrany v rámci NATO.

V oblasti udržení a rozvoje klíčových schopností našich ozbrojených sil Obranná strategie ČR mimo jiné předpokládá plnění úkolů v rámci integrovaného systému protivzdušné obrany NATO s využitím vlastního nadzvukového letectva a orientaci na specializaci sil s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například ochrana proti zbraním hromadného ničení, jednotky pro speciální operace, vojenské zdravotnictví, mnohonárodní logistika a schopnosti vrtulníkového letectva.

Podle Obranné strategie ČR jsou hlavním výkonným prvkem systému obrany státu jeho ozbrojené síly. Nezastupitelnou roli ovšem dokument vyhrazuje také dalším institucím státní správy a samosprávy a důležitým podpůrným prvkům systému obrany země, jako například součástem Integrovaného záchranného systému, ozbrojeným bezpečnostním sborům, zpravodajským službám a dalším složkám působícím v oblasti ochrany obyvatelstva a vnitřní bezpečnosti státu, ale v určitých případech také právnickým a fyzickým osobám. "Občané si musí uvědomit, že pokud by došlo k útoku proti republice, neochrání nás jen armáda, ale je to věcí a povinností všech," připomíná Alexandr Vondra.

Plný text Obranné strategie ČR naleznete v příloze.