Vláda schválila návrh na jmenování nových generálů

Autor: Jakub Fajnor, Odbor komunikace MO

Ministryně obrany Karla Šlechtová ve středu 18. dubna 2018 předložila vládě návrh na jmenování pěti nových generálů. Vláda návrh schválila, a pokud s ním bude souhlasit i prezident, ke jmenování dojde 8. května 2018.

Do hodnosti generálmajora ministryně Šlechtová navrhuje jmenovat brigádního generála Jaromíra Alana, ředitele Sekce plánování schopností MO, a brigádního generála Ivo Střechu, ředitele Sekce rozvoje sil MO. Do hodnosti brigádního generála pak navrhuje jmenování plukovníka generálního štábu Miroslava Hlaváče, zástupce ředitele Sekce rozvoje sil MO, plukovníka generálního štábu Pavla Chovančíka, zástupce náčelníka Vojenské policie, a plukovníka generálního štábu Petra Procházku, zástupce velitele Pozemních sil.

„Vybrané vojáky z povolání považuji za zkušené profesionály, kteří jsou příkladným vzorem pro své podřízené. Významně se podílejí na plnění úkolů armády v České republice i v zahraničních operacích,“ vysvětlila ministryně obrany Šlechtová. Dodala, že výrazně přispěli k realizaci reformy ozbrojených sil České republiky a plně se podílejí na jejich další transformaci. Již v současnosti zastávají velmi odpovědné řídící funkce.

Brigádní generál Jaromír Alan působil v řadě velitelských a štábních funkcí v protiletadlové odbornosti, zúčastnil se nasazení v zahraniční operaci i práce ve strukturách NATO. V rámci karierní přípravy vystudoval Vysokou válečnou školu národní obrany v USA. Do současné hodnosti byl jmenován v roce 2016.

Brigádní generál Ivo Střecha prokázal odbornou způsobilost v řadě velitelských a štábních funkcí v tankovém a mechanizované odbornosti včetně velení brigádě, zúčastnil se nasazení ve třech zahraničních operacích i práce ve strukturách NATO. V rámci karierní přípravy prošel školou důstojníků v USA a absolvoval Kurz generálního štábu. Do současné hodnosti byl jmenován v roce 2017.

Plukovník generálního štábu Miroslav Hlaváč v minulosti působil v řadě velitelských a štábních funkcí v dělostřelecké odbornosti včetně velení brigádě rychlého nasazení, zúčastnil se nasazení v pěti zahraničních operacích. V rámci karierní přípravy absolvoval Královskou akademii obranných studií ve Velké Británii. Do současné hodnosti byl jmenován v roce 2007.

Plukovník generálního štábu Pavel Chovančík rozvíjel své schopnosti v řadě velitelských a štábních funkcí ve spojovací odbornosti a u Vojenské policie, zúčastnil se nasazení ve dvou zahraničních operacích. V rámci karierní přípravy absolvoval Kurz Generálního štábu. Do současné hodnosti byl jmenován v roce 2014.

Plukovník generálního štábu Petr Procházka působil v řadě velitelských a štábních funkcí ve výsadkové odbornosti včetně pozic zástupce velitele brigády a zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Zúčastnil se nasazení v šesti zahraničních operacích a působil ve strukturách NATO. V rámci karierní přípravy absolvoval Kurz Generálního štábu. Do současné hodnosti byl jmenován v roce 2009.