Vláda projednala zakázky ministerstva obrany na pořízení vozidel Titus a Iveco

Autor: Petr Medek, tiskový mluvčí MO

Vláda dnes na své schůzi projednala zakázky Ministerstva obrany v celkové hodnotě téměř 9,5 mld. Kč. Armáda ČR dostane v následujících letech nová obrněná vozidla Titus a Iveco.

IDET attracts hundreds of visitors

„Půjde o 62 kusů kolových obrněných vozidel Titus 6x6 na podvozku Tatra a 80 kusů lehkých obrněných vozidel na podvozku IVECO. Titusy zamíří k jednotkám 4. a 7. brigádního úkolového uskupení, LOV IVECO jsou určena pro 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany a družstva radiačního a chemického průzkumu u jednotek AČR,“ upřesňuje ministr obrany Martin Stropnický.

Vozidla Titus budou ve třech modifikacích - 6 kusů bude ve verzi velitelsko-štábní, 36 vozidel spojovacích a 20 vozidel pro místa koordinace palebné podpory.

Zakázka zahrnuje logistické a výcvikové zabezpečení, tedy dílenské soupravy a náhradní díly pro bezchybný provoz vozidel a školení osádky.

„Armáda ČR je v současné době vybavena v dané oblasti již zastaralou technikou, která vyžaduje obměnu,“ vysvětluje náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a dodává: „Díky nové technice dojde k rozšíření a zrychlení schopností velení a řízení nasazených jednotek a ke zlepšení schopností koordinace přesné palby dělostřelectva. To vše se pak pojí především se zásadní generační obměnou komunikačních a informačních systémů. Doplněním moderních vozidel IVECO se speciálními nástavbami pak posílíme schopnosti detekce, monitoringu, odběru a transportu vzorků v naší tradiční alianční specializaci v rámci oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.“

Vozidla budou sloužit armádě i IZS

Vozidla budou určena nejen pro plnění úkolů armády na území ČR a v zahraničí v rámci bojových operací, ale současně pro plnění úkolů v rámci integrovaného záchranného systému, kde mohou sloužit v případě vozidel Titus i jako mobilní komunikační a řídící prostředek využitelný v rámci krizových situací.

Předpokládaná hodnota zakázky je do 4,8 mld. Kč bez DPH. Vozidla Titus v letech 2020 až 2024 dodá společnost TATRA EXPORT, která je na základě smlouvy s francouzskou společností NEXTER SYSTEMS výhradním zástupcem a dodavatelem obrněného vozidla TITUS 6x6 na podvozku TATRA pro Českou a Slovenskou republiku.

Lehká obrněná vozidla IVECO budou sloužit nejen chemikům v Liberci, ale i u dalších jednotek AČR. Jde o 40 vozidel průzkumných a 40 typově shodných vozidel doprovodných k odběru a transportu vzorků získaných z průzkumu.

„Abychom v rámci NATO zůstali v protichemické ochraně jednou z vedoucích zemí, potřebují naši specialisté adekvátní vybavení. Nová vozidla nahradí prostředky radiačního, chemického a biologického průzkumu sovětské výroby, tedy vozidla BRDM a UAZ,“ říká ministr Stropnický.

Iveco najde radiakivní, chemické i biologické látky

Vozidla Iveco zabezpečí automatické zjišťování přítomnosti radioaktivních, chemických a biologických látek v dotčeném prostoru, zpracování a odesílání informací o radiační, chemické a biologické situaci ostatním jednotkám a dále taktický odběr vzorků a jejich transport k provedení analýzy. Vozidla budou vybavena kompletní balistickou ochranou osádky.

Předpokládaná hodnota zakázky je do 4,4 mld. Kč bez DPH. Vozidla postupně do konce roku 2022 dodá státní podnik Vojenský výzkumný ústav, který je oprávněn k nakládání s bojovými chemickými látkami nezbytnými k testování vozidel a současně disponuje také polygonem na jejich testování. Vojenský výzkumný ústav v letech 2010 až 2013 realizoval vývoj speciální nástavby. Prototyp byl do Armády ČR zaveden v roce 2014.

Vláda také projednala dvě zakázky na modernizaci řízení letového provozu v celkové hodnotě 134 mil. Kč. Konkrétně se jedná o pořízení systémů vojenské letecké informační služby a integraci národních hlasových a komunikačních služeb do ACCS (Air Command and Control System). Dodavatelem bude státní podnik Vojenský technický ústav.

Další z projednaných zakázek se týká zajištění úklidu na letecké základně Čáslav (hodnota do 6,6 mil. Kč, dodavatelem bude státní podnik Vojenské lesy a statky). Dodávky tepla pro objekty Ministerstva obrany v Praze pak na základě zakázky příspěvkové organizace Armádní servisní zajistí společnost Pražská teplárenská. Cena zakázky je 85 mil. Kč v průběhu 4 let.