Ve Vyškově si vznik samostatného Československa připomněli brzy ráno

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) Vyškov si v pátek 27. října v časných ranních hodinách připomněli 99. výroční Dne vzniku samostatného československého státu.

Slavnostní nástup VeV-VA ke Dni vzniku samostatného československého státu

V rámci slavnostního nástupu nejprve zazněl rozkaz ministra obrany k významnému dni, k němuž se váže historické datum 28. říjen 1918. V úvodu svého poselství vojákům, vojákyním, občanských zaměstnancům a zaměstnankyním ministr Martin Stropnický připomněl některé historické mezníky a souvislosti s tím se v další části věnoval odkazu současné armády.

„Současná Armáda České republiky vědomě navazuje na dílo zakladatelů naší státnosti. České ozbrojené síly své kvality prokazují doma při výcviku, řešení mimořádných a kritických situací i na svých zahraničních misích. Vážíme si přátelství a pomoci našich spojenců v Alianci. Otázka vlastní obranyschopnosti však nesmí být podceněna. Přítomnost a rychlá proměna současných bezpečnostních rizik nedovoluje, abychom mohli zapomenout na skutečný význam slov odpovědnost, dokonalá profesionalita, vlastenectví, armáda a obrana. Příslušnost k resortu obrany zavazuje. Na každém z vás záleží. Armáda České republiky musí umět v každém okamžiku a na každém místě obhájit svůj kredit důvěryhodného a spolehlivého partnera,“ sdělil ministr Martin Stropnický v rozkazu.

Mimo jiné v něm zaznělo, že od 28. října roku 1918 uplynulo už devětadevadesát let. Tento významný historický mezník je dnes pro armádu symbolem, který v sobě spojuje étos tradicí naplněného výročí s vizemi a úkoly, které jsou jádrem obranné politiky České republiky pro následující léta a desetiletí. „Stále platí Masarykovo, že státy se udržují těmi idejemi, na kterých vznikly. Naše armáda proto bude vždy s úctou a porozuměním respektovat vše, co bylo kdysi vloženo do základů československého státu,“ zdůraznil ministr Stropnický.

Při této významné příležitosti dekoroval velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádní generál Josef Kopecký vybrané příslušníky VeV-VA medailemi ministra obrany za službu v ozbrojených silách České republiky I., II. a III. stupně a čestným odznakem štábního kapitána Václava Morávka.